Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

FIE KUI TÖÖANDJA TÖÖOHUTUS

11. apr. 2013

Ida-Virumaa

Rakvere 27, Jõhvi õppeklass

Ida-Virumaa

Käsitlemisele tulevad järgmised teemad:
Töökeskkond: sisu, mõisted
Töökeskkonna ohutegurid; Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused;
Tööõnnetused ja kutsehaigused; Riiklik järelvalve ja vastutus; Tegevuse
alused ja korraldus ettevõttes; Ettevõtte sisekontroll, töötervishoiu ja
tööohutuse tegevuskava; Töösuhted ja koostöö; Riskianalüüsi mõisted, sisu;
Ohud, ohtude hindamine; Riski hindamine, meetodid

Lektor: Vello Ilves
Algus kell 10.00
Registreerimine e-posti aadressil: info@ivtl.ee, tel 33 70527
Koolitust toetab Euroopa Liit.