Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Korrektne raamatupidamine on konkurentsivõime aluseks – muudatusi raamatupidamise seadustes“.

11. dets. 2014

Pärnumaa

Linnavalitsuse saal

Pärnumaa

11. detsembril algusega 10.00 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Pärnu linnavalitsuse I k saalis Suur-Sepa 16 tasuta infopäeva „Korrektne raamatupidamine on konkurentsivõime aluseks – muudatusi raamatupidamise seadustes“.

Lektor on Aino Vooro.

Teemad. Muudatustest raamatupidamise toimkonna juhendites, mis puudutavad põllumajandusettevõtteid. Sihtfinantseerimise arvestamine.

Erisoodustused: isikliku sõiduauto kasutamine; sõiduki (k. a traktor) tasuta või soodushinnaga kasutada andmine; laenu andmine; töölähetuse maksustamine; koolituskulud; esinduskulude maksustamine; ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine; töötajate toitlustamisega ja tööriietega seotud kulud; töötajate tervisega seotud kulude maksustamine; kingituste annetuste maksustamine

Palk: keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamine; töötasu osad: põhitöötasu, lisatasud, hüvitised, preemiad, juurdemaksed; töötasu muutmise-vähendamise võimalused; leppetrahv ja trahv töölepingulise suhte korral; bruto- ja netotasu – töötasu arvutamise viisid ja dokumentatsioon; palgapäev; keskmise tööpäeva tasu arvutamine; keskmise kalendripäeva tasu arvutamine; puhkus ja puhkusetasu; kasutamata puhkuse hüvitis – lõpparve; haigushüvitis; keskmise kuutasu arvutamine koondamise puhul; õppepuhkuse tasu arvutamine.

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955.