Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed) – infopäev on edasi lükatud osalejate vähesuse tõttu

18. märts 2019

Infopäev on edasi lükatud osalejate vähesuse tõttu!
Uus toimumise kuupäev täpsustamisel.

Antud infopäev läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Toimumisaeg :

18.märts 2019 Aretuse 2, Märja, Tartumaa

Päevakava

10.15 – 10.30  Kogunemine registreerimine

10:30 – 12.00  Loeng

12:00 – 12.30  Paus

12:30 – 14:30  Loeng

Infopäeva eesmärk on tõsta põllumajandusettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud suguloomade ja tallede üleskasvatamisega ( sh ostja ootused lihaloomale ja suguloomale). Käsitletakse peamiseid heaolu halvendavaid tegureid sh pidamine  farmis ja karjamaal.

Lektor Ell Sellis. Konsulent, mahetalunik ja lambakasvataja,  ELKL juhatuse liige. Omandanud teadmisi tõulammaste valimisel ja müümisel erinevates Euroopa riikides ja Valgevenes. Osalenud lihalammaste ühismüügis ( kogemused ja teadmised normide ja nõuetega).

Infopäeval osalemiseks palume eelnevalt registreerida

18.märtsi infopäevale: https://docs.google.com/forms/d/1X-ViE9HTcsSTuMqV7Oj1PBcUk4D_mGIXKEG7nkz-2Vw/

Infopäev on sihtgrupile tasuta. Infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

MAK_logo