Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu koolitus – väikemäletsejad

14. dets. 2018

Infopäev toimub programmi  “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.  Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Koolitus toimub 14.detsember Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis

Ajakava

Koolituse pikkus 8 ak tundi.

08.15 – 08.30  Kogunemine, registreerimine

08.30  – 11.30 Praktilised tegevused farmis.

11.30 – 12.00 Lõuna

12.00 – 13.30 Loeng

13.30 – 13 45 Paus

13.45 – 15.15 Loeng

Lektor Ann Mari Anupõld, kogemustega loomaarst ja konsulent.

ETTEKANNE Lammaste heaolu

Koolituse eesmärk on tõsta põllumajandusettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud peamiste loomade heaolu nõuete täitmisega loomapidajale; käsitletakse üldiseid bioohutusmeetmeid ( sh nakkuslike haiguste varane tuvastamine, ennetamine ja tegutsemine ohu olukorras), ravimite ja ravimsööda kohta arvestuse pidamine( sh esmaabi ja järelravi töövõtteid), looma viimine tapamajja, loomade surmamine kohapeal farmis ja tekkivate loomsete kõrvalsaaduste käitlemine, loomade viimine ühest karjast teise ja karantiini.

 

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

 

Registreerimine kuni 12.detsember

https://docs.google.com/forms/d/11rMX-ltwJ5tQuYjUznYJSIqxHVbMcuwoMGKoeuBV8YY/

Info tel 513 6242 marika.oeselg@gmail.com

MAK_logo