Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

RCA (Root Cause Analysis) – juurpõhjuste analüüsi koolitus

26. mai 2022 09:30 - 16:30

 

 1. mail 2022

Toimumise koht: veebis Zoom platvormil

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: TJO Koolitused OÜ

Kestvus: 8 akadeemilist tundi

 

Osaleda saavad põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise, sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjad ja tema töötajad, eraõigusliku juriidilise isiku osanikud, aktsionärid, liikmed, juhtorgani liikmed ja tema töötajad, metsa majandamisega tegelevad füüsilisest isikust või toidu valmistamise või töötlemisega tegelevad avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikmed või töötajad. Muud isikud koolitusel osalema ei kvalifitseeru.

Teadmussiirde ja teavituse määruse § 2 lg 2 kohaselt on tegevuses osalemise toetamine vähese tähtsusega abi.

 

REGISTREERIMINE SIIN

Taust
Rahvusvaheliste ärisuhete tasandil nõutakse reklamatsioonide esitamisel probleemide juurpõhjuste väljaselgitamist ja korrigeerivate tegevuste elluviimist. Sageli seostub see 8D raporti vm aruande täitmisega. Paljud ettevõtted rakendavad juurpõhjuste analüüsi ka sisemiste probleemide puhul ja nõuavad seda oma alltarnijatelt.
Juurpõhjuste analüüsi nõudmine on ka igati loogiline. Kui suudame olulise mõjuga probleemide juurpõhjused välja selgitatud ja kõrvaldatud, aitab see edaspidi hoida kokku märkimisväärselt probleemide lahendamisega seonduvat aega ja kulusid.

Sihtgrupp
Kõik, kes vastutavad probleemide juurpõhjuste analüüsi läbiviimise eest. Tavaliselt kuuluvad siia kvaliteedijuhid, meeskonnajuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, insenerid, tehase juhid, aga ka siseaudiitorid ja tarnijate audiitorid.

Eesmärk
Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktiline ülevaade, mida kujutab endast juurpõhjuste analüüs, millised on selle juures kasutatavad enam-levinud metoodikad.

Sisu ja teemad

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast juurpõhjuste analüüs?
 • Milliseid metoodikaid tasuks kasutada?
 • Mida on selle läbiviimiseks vaja?
 • Kuidas oleks seonduvaid tulemusi talletada?

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsi üldisest loogikast
 • Probleemide lahendamise mudel
 • Probleemi määratlemine
 • Põhjuste visuaalne analüüsimine
 • Juurpõhjuseni jõudmine
 • Analüüsile järgnevad sammud
 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsi lihtsatest visuaalsetest metoodikatest
 • Praktiliste ülesannete käigus valitud metoodikate kasutamine teadmiste kinnistamiseks
 • Seos probleemide lahendamise mudeli ja 8D raportiga
 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsile suunatud statistikapõhistest metoodikatest, mida  kasutatakse ka Lean 6 sigma protsessis
 • RCA seosed AIAGi teiste baastööriistadega (AIAG „core tools“)

Õpiväljundid

 • Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade:
 • juurpõhjuste analüüsi läbiviimise loogikast;
 • RCA läbiviimisel enimkasutatavatest metoodikatest;
 • kuidas RCA haakub tema ettevõtte protsessidega ja oma protsesside/juhtimissüsteemi parendusvõimalustest.

Koolituse lõpetamise tingimused
Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

KOOLITUSPÄEVA KAVA
26.05.2022

09.30 – 11.00         I sessioon
11.00 – 11.15           Paus
11.15 – 12.45           II sessioon
12.45 – 13.15           Lõuna
13.15 – 14.45          III sessioon
14.45 – 15.00         Paus
15.00 – 16.30         IV sessioon, koolituspäeva kokkuvõte

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi.

* Koolitus toimub 100% digitaalselt.

Palume registreerumisel kindlasti arvestada koolituse toimumise päeval virtuaalse sisselogimise ja osalemisega.

Vahetult enne 26. mai koolituste toimumist saadame registreerunutele koolitusel osalemiseks veebilingi e-mailile.

LEKTOR

Tauno-Jussi Onoper, kes on TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees, rahvusvaheliselt akrediteeritud juhtimiskonsultant (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional) ja koolitaja. On üle 20 aasta nõustanud ja koolitanud ettevõtteid ning asutusi nii Eestis kui ka välisriikides. Jussi on läbinud ka erinevate standardite juhtaudiitorite koolitused ja viinud läbi arvukalt auditeid ning audiitorite koolitusi. Jussi on hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui organisatsioonisiseste koolitustena.