Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus – lambaliha esmane käitlemine

2. okt. 2020

GRUPP ON TÄIS!

Koolitus toimub 02.oktoober Olustvere Teenindus ja Maamajanduskooli õppetööstuses.

Ajakava:

 9.45 – 10.00    Kogunemine ja registreerimine õppetööstuse õppeklassis

10.00 – 11.30  Õppetöö

11.30 – 11:40  Paus

11.40 – 13.10  Õppetöö ( sellest 1 h praktiline)

13.10 – 13:40  Lõuna

13.40 –  16.40  Parktiline õpe

Teemad: Lammaste algtöötlemine, konditustamine, säilitamine, liha kvaliteet, nõuded käitlemisel.

Lektor Eve Klettenberg – Olustvere TMK kutseõpetaja, lihatoodete tehnoloog

Õppetööst osavõtmiseks võta kaasa niiskust taluvad puhtad jalanõud ja lihalõikustunniks soe riietus (temp +10 kuni +14 C).

 

Kontakt marika.oeselg@gmail.com

Tel 513 6242

Õppegrupi suurus 12 inimest. Registreerimine kuni 29.september

Õppekava

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Koolitusele registreerimine: GRUPP ON TÄIS!

 

 

MAK_logo