Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus „Põllumajandusloomade heaolu – lihaveisekasvatus“

29. aug. 2017

Täienduskoolitus „Põllumajandusloomade heaolu – lihaveisekasvatus“

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. ((Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus. Vastu võetud 28.04.2015 nr 46 RT I, 30.04.2015, 1)

Koolitus toimub teisipäeval 29 august 2017.a. Koolitus viiakse läbi Martna vallas Läänemaal MTÜ Martna Päevakeskuses ja Ohtla Lihaveis OÜ  Ehmja külas (kasvatatakse šarolee tõugu veiseid)

https://goo.gl/maps/XPf5x7N8km82

Ajakava:

10.30 – 11.00 Kogunemine, registreerimine MTÜ Martna Päevakeskus

11.00 – 12.30  Õppetöö: olulisemad hingamisteede- ja seedetrakti infektsioonid, sigimist mõjutavad infektsioonid, tauditõrje põhimõtted. Lektor Vallo Seera

12.30 -12.40 Paus

12.40 – 13.45 Õppetöö jätkub. Lektor V. Seera

14.45 – 15.15  Kohvipaus ja sõit  Ohtla Lihaveis OÜ -sse

15.15 – 16.40 Õppetöö: praktilisi kogemusi lihaveiste pidamis- ja söötmisvigadest ning nende  mõjudest loomatervisele, lihaveiste kohtlemine. Lektor Mariliis Vahar

16.40  – 17.45 Õppetöö: vasikate laudas pidamine, söötmis- ja pidamistingimused.

Lektor Marika Oeselg

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

 

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine kuni 24 august või kuni grupi komplekteerumiseni koolitus@olustvere.edu.ee  või tel.4374290 .

 

Info koolituse kohta tel 513 6242

MAK_logo