Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Teabepäev Ida-Virumaal: Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine – võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes

14. märts 2013

Ida-Virumaa

Avinurme Elulaadikeskus, Võidu tn 2, Avinurme

Ida-Virumaa

Teabepäev „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine – võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes"

Eesti lasteasutustes ollakse üha teadlikumad tervisliku toidu tähtsusest ja vajalikkusest. Tänu sellele leiab ka mahetoit järjest suuremat poolehoidu ja kasutust.

Teabepäeva „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine – võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes" eesmärgiks on viia kokku mahetootjate, -töötlejate, turustajate, omavalitsuste, koolide ja lasteaedade esindajad, et arutada üheskoos mahetoidu kasutamise võimalusi Ida-Virumaa lasteasutustes.

Kuupäev: 14. märts 2013
Aeg: 13.00-16.30                                                                          
Koht: Avinurme Elulaadikeskus, Võidu tn 2, Avinurme; http://www.elulaadikeskus.ee/index.html

Päevakava
13.00 Tervitussõnad ja mahelõuna
13.30 Mahepõllumajanduse põhimõtetest
14.00 Mahetoidu kasulikkus
14.30 Eesti turul olevad mahetooted
15.00 Mahetoidu kasutamise kogemused Eesti koolides
15.30-16.30 Arutelu mahetoidu kasutamise võimaluste osas lasteasutustes

Lektoriteks on Darja Matt ja Elen Peetsmann. Vestlusringis jagavad oma kogemusi mahetoidu pakkumise osas mahetootjad.

Teabepäev on tasuta. Palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 12. märtsil e-mailil: mahekeskus[A]emu.ee
Lisainfo: Elen Peetsmann, tel: 5304 4003.

Teabepäeva korraldab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Põllumajandusministeeriumiga. Tellija Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit.