Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE ALASE TÖÖ KORRALDAMISE 24-TUNNINE VÄLJAÕPE PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTJALE

20. veebr. 2013

Lääne-Virumaa

Nurga külalistemaja, Niine tn 4, Rakvere 44313

Lääne-Virumaa

MTÜ Virumaa Põllumeeste Liit ja Lääne-Virumaa Põllumajanduse nõuandekeskus korraldavad töötervishoiu ja tööohutuse alase töö korraldamise koolituse 19-21.02.2013.

Koolitus on osalejatele tasuta. Koolituse korraldamist toetab Euroopa Liit.

Valgamaa Põllumeeste Liit  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutuse koolitust pakkuva koolitusasutusena. 3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on seadusandlusest tulenevad nõuded, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada.

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse!

Aeg ja koht:  19.02.2013-21.02.2013

Lektorid:

Jaan Bachmann: Valgamaa Põllumeeste Liidu ja valgamaa Nõuandekeskuse juhataja, atesteeritud konsulent maaettevõtluse ja finantsmajanduse alal.   Terviseametis registreeritud töötervishoiuteenuse osutaja põllumajanduse-, metsanduse- ja maaettevõtluse valdkonnas , registreerimistõend nr 0030. Valgamaa Põllumeeste Liit omab EV Sotsiaalministri koolitusluba nr 8/2012. Lektori kogemused 1992 aastast.  Konsulent töötervishoiu ja tööohutuse alal.                      

Kersti Merimaa: Valgamaa Põllumeeste Liidu  nõustaja ja töötervishoiuteenuse osutaja põllumajanduse, metsanduse ja maaettevõtluse valdkonnas, TTÜ lektor töökeskkonna ja ergonoomika alal, TTKK lektor töötervishoiu ja tööohutuse alal – registreerimistõend nr 0030,. Tööinspektsiooni lektor inspektsiooni koolitustel.

Johannes  Bundsen:  Valgamaa Põllumeeste Liidu Nõuandekeskuse atesteeritud konsulent maaettevõtlus ja finantsmajanduse valdkonnas. On spetsialiseerinud tööõiguse ja seadusandluse alale,  omades pikaajalisi majandus, panganduse ja õigusalaste küsimuste lahendamise töökogemusi.

 

PÄEVAKAVA:  9.00 – 16.00,  kaks 10 min vaheaega ja lõuna 50 min.

I päev

 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötaja ja tööandja vaheline koostöö. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil. Riiklik järelevalve.
 2. Töökeskkonna sisekontroll. TTO alase töö kavandamine ja planeerimine.
 3. Teabematerjalid, nende hankimine.
 4. Töösuhted töökeskkonnas: töösuhte tekkime ja lepingu sõlmimine, töösuhte peatamine ja lõpetamine, töö- ja puhkeaeg, Töölepinguseadus.
   

II päev

 1. Töökeskkonna mõiste. Töökeskkonna ohutegurid: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised. Ohutegurite olemus, nende mõju töötaja tervisele ja töö tulemuslikkusele, mõju keskkonnale. Ohutegurite mõju vähendamise võimalused.
 2. Töötervishoiuteenused, nende osutajad. Töötajate tervisekontrolli kord. Esmaabi korraldus ettevõttes.
 3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks.
 4. Tööst põhjustatud haigused. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste registreerimise ja uurimise kord. Terviseedendus töökohal.
 5. Töötajate tööalane juhendamine ja väljaõpe. Seadusandlusest tulenevad nõuded. Ohutusjuhendite koostamine.

III päev

 1. Töökohale ja töövahenditele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded(nõuded hankimisele, kasutamisele, hooldusele). Tööolme.
 2. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord.
 3. Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Riskianalüüsist tuleneva tegevuskava koostamine.
 4. Rühmatöö: riskide tuvastamine, taseme hindamine.
 5. Teadmiste kontroll

 

Koolitus on osalejatele tasuta. Koolituse korraldamist toetab Euroopa Liit.

Kohustuslik eelregistreerimine telefonil +372 55 17 871 või e-mailil virunouanne@gmail.com.

Registreerimisel vaja teatada: osaleja nimi, isikukood, töökoht.