Maaeluministeerium
PRESSITEADE
15.09.2016

Algas piimatootmise vähendamise toetuse taotlemine

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas määruse, millega kehtestatakse riigisisene kord Euroopa Liidu piimatootmise vabatahtliku vähendamise kompenseerimiseks. Euroopa Komisjon toetab piimatootmise vabatahtlikku vähendamist kokku 150 miljoni euroga.

„Kuna Euroopa Liidus on piima ületootmine, siis meede annab võimaluse vabatahtlikult vähendada piimatootmist. Kogu Euroopa Liidu peale makstakse piimatootmise vähendamiseks põllumeestele kompensatsiooni kuni 150 miljonit eurot,“ ütles Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

Euroopa Liidu eelarves on ette nähtud vahendeid piimatootmise vähendamiseks 1,07 miljoni tonni võrra, kusjuures toetust makstakse 14 senti kg kohta. Toetuse summa sõltub liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile teavitatud vähendamiseks kavandatavast piimakogusest. Kui vähendatav piimakogus ületab eelarves ettenähtud vahendeid, siis vähendab Euroopa Komisjon jaotamiskoefitsiendi alusel toetatavaid koguseid ühetaoliselt kõikides liikmesriikides.

Taotluse aluseks saavad piimatootjad valida ühe kolmekuulise perioodi algusega ajavahemikus oktoober 2016 – jaanuar 2017, mille jooksul kokkuostjatele tarnitud vähendatud piimakogust võrreldakse samal perioodil aasta varem tarnitud piimakogusega.

Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud vähendamis- ja referentsperioodid on järgmised:
1) 2016. aasta oktoober, november ja detsember;
2) 2016. aasta november ja detsember ning 2017. aasta jaanuar;
3) 2016. aasta detsember ning 2017. aasta jaanuar ja veebruar;
4) 2017. aasta jaanuar, veebruar ja märts.

Toetust saab taotleda, kui tarnitavat piimakogust vähendatakse võrreldes referentsperioodiga vähemalt 1500 kilogrammi, kuid mitte rohkem kui 50% referentsperioodil tarnitud piima kogusest. Toetust saab taotleda piimatootja, kes tarnis piima esmakokkuostjale 2016. aasta juuli seisuga. Pärast vähendamisperioodi lõppu peab taotleja esitama PRIA-le maksetaotluse koos vähendamisperioodil esmakokkuostjale tarnitud piimakogust tõendava dokumendiga.

Toetuse taotlemiseks vajalikud taotlusvormid leiab Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Ameti (PRIA) veebilehel. Esimese taotlusvooru taotlused peavad olema laekunud PRIA-sse hiljemalt 21. septembril kell 13.00 ja väljamaksed tehakse hiljemalt 31. märtsiks 2017.

Määruse „Piimatootmise vähendamise toetus“ leiab https://www.riigiteataja.ee/akt/113092016014

Euroopa Liidu 500 miljoni euro suurusest abipaketist liikmesriikidele eraldatud 350 miljonist eurost saab Eesti 8,081 miljonit eurot. Euroopa Liidu tasemel arutati  toetuse rakendusmäärust 25. augustil, Eesti peab oma skeemi välja töötama hiljemalt oktoobri jooksul. Lähiajal on selle tingimusi kavas arutada sektori esindusorganisatsioonidega.

Teate edastas:

Kristo Mäe
Maaeluministeerium
avalike suhete osakond
tel 5558 8166
press@agri.ee