Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis Jõgeval

Loading Sündmused

Päevakava

10.00 – 10.30 Kogunemine ETKI peahoone juures, kohv

10.30–10.40 Avasõnad

10.45–11.05 Odra sordid erinevatel lämmastiku foonidel – Ülle Tamm 

11.05–11.25 Kaera sordid erinevatel lämmastiku foonidel – Ilmar Tamm

11.25–11.55 Talirukki sortide iseloomustus – Ilme Tupits

11.55–12.20 Põldherne sordid – Lea Narits

12.20–12.45 Suvinisu sordid – Anne Ingver

12.45–13.15 Talinisu sordid ­– Reine Koppel

13.15–13.35 Pikaajalisest väetiskatsest Jõgeval (alates 1997. aastast) – Tiia Kangor

13.35–13.55 Biostimulaatorite kasutamine teraviljadel – Pille Sooväli

13.55–14.15 Taimehaiguste monitooring –Pille Sooväli

14.15–… Arutelu, lõuna

Esitluspäeva materjalid on leitavad ürituse järgselt taim.etki.ee ja www.pikk.ee veebilehtedelt

Esitluspäev on osalejatele tasuta!

Registreerimine kuni 7. juulini. Registreerimislink: https://forms.gle/iBQ9eYU3Mjvi3cBo8

 

Esitluspäev toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

MAK_logo