Infopäev „Keskkonnanõuded põllumajandusettevõtetele ELi uuel eelarveperioodil“.

Loading Sündmused
  • sündmus on möödas

Põlvamaa

Pesa hotell

Põlvamaa

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 20. mail algusega 10.00 Põlvas Pesa hotellis tasuta infopäeva „Keskkonnanõuded põllumajandusettevõtetele ELi uuel eelarveperioodil“.

Teemad; rohestamise nõuded; veeseadusest tulenevad nõuded (sh vee erikasutusluba, kaitsevööndid); jäätmeseadusest ja pakendiseadusest tulenevad nõuded (sh probleemtoode); väetiseseadus, väetise pakendi märgistamine, põhinõuded taimekaitsevahendite turustamisel ja kasutamisel; välisõhu kaitse seadus; nõuded söötade järelvalve valdkonnas; loomade heaolu nõuded (loomade pidamine, kaitse, ehitised); nõuetele vastavuse rikkumiste TOP 2012/2013.

Õpetame ka selle aasta otsetoetuste taotlemist.

Lektorid on Merry Aart ja Indrek Keres.

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955