Infopäev Põllumajandusloomade heaolu – põllumajanduslinnud

Loading Sündmused
sündmus on möödas

Toimumisaeg 8. november 2019
Toimumiskoht Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium  A 303 (III korrusel)
Algus kell 9.15, orienteeruv lõpp kell 12.30
Sihtrühm
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.
Sisu
– Lindude anatoomia ja füsioloogia
– Lindude pidamistingimused
– Kuidas ära tunda haigeid linde ja heaoluga seonduvaid probleeme
– Valdkonda reguleeriv seadusandlus;
– Põllumajanduslindude pidamise nõuded;
– Transpordisobivus;
– Põllumajanduslindude transport tapamajja;
– Lindude heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.

Osalemissoovi korral on vajalik eelregistreerimine
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8223&id_ay_toimumine=14145&systeemi_seaded=3,1,12,1, 

Õppematerjali vt. SIIT

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

 

Korraldab

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee

MAK_logo