Avaldatud: 14. november 2016Kategooriad: Uudised

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA
EESTI PÕLLUMEESTE KESKLIIT
EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT

PRESSITEADE
14. november 2016

Eesti Põllumeeste Keskliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda pöördusid ühiselt täna jätkuvate valitsuskõneluste eel Keskerakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poole. Maaettevõtjate ühises pöördumises avaldatakse lootust, et loodav valitsuskoalitsioon suudab astuda tõhusaid samme Eesti põllumajandus- ja toidusektori ning maaelu arendamiseks.

Põllumajandusmaa ja mets on oluline ressurss, mille kasuta¬mine annab riigile võimaluse majanduskasvu soodustamiseks, riigieelarve tulude suurendamiseks, ekspordi arendamiseks ja töökohtade kindlustamiseks maapiirkondades.

„Nii maaelu-, toidu- kui biomajanduse valdkondade arendamine vajab pikaajalist, terviklikku ja strateegilist lähenemist. Aastatel 2017-2020 tuleks Eesti põllumajandustootjatele maksta üleminekutoetusi täies mahus, et kindlustada põllumajandusettevõtetele ja taludele võrdsemad konkurentsi¬tingi¬mused ja leeven¬dada põllu¬majandus¬sektori kriisi mõjusid,“ rõhutatakse erakondadele saadetud pöördumises.

Maaettevõtjate hinnangul tuleks eelolevatel aastatel suurt tähelepanu pöörata kriisi tõttu kannatanud sea- ja veisekasvatuse potentsiaali taasta¬misele ja hoidmisele läbi tõuaretuse toetamise. Kriisi leevendamiseks tuleks tagada erakorralise kohanemistoetuse võimalikult kiire maksmine maksimaalses lubatud mahus. Samas peame olema valmis järgmisteks turukriisideks ja looma tõhusad riskijuhtimise meetmed, seejuures on oluline seni topanud äriühingu loomine Maaelu Edendamise Sihtasutuse juurde.

Toidusektori arendamisel on oluline hõlmata laiapõhjaliselt põllumajandussaaduste tootmine, töötlemine ja müük nii sise- kui välisturgudel. Teha tuleb jõupingutusi toiduainete tarneahela parema toimimise tagamiseks (sh ebaausate kaup¬le¬mis¬tavade ohjamine, ühistegevuse toetamine, väiksemate talude turupositsiooni parandamine, konkurentsi¬õiguse ajakohastamine). Pöördumises rõhutatakse, et toidu maksustamine pole lahenduseks tervisliku toitumise edendamisel ja võib halvendada vähekindlustatud elanike jaoks toidu kättesaadavust.

Pöördumisele alla kirjutanud taluliidu, põllumeeste keskliidu ja põllumajandus-kaubanduskoja juhid märgivad, et Maaelu Edendamise Sihtasutuse ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti arendamine eraldiseisvate asutustena tagaks sihtgrupi tõhusa ning selgelt suunitletud toetamise ja vajalike teenuste kättesaadavuse.

Leevendada tuleks ka ebamõistlikke ning maaelu ja metsanduse arengut pärssivaid keskkonnapiiranguid ja vähendada ettevõtete halduskoormust. Siseriiklikel metsandustoetustel on oluline roll metsan¬duse arengukava eesmärkide täitmisel ning soodustada tuleks väheväärtusliku puidu laiemat kasutamist taastuvenergeetikas.

Täismahus ettepanekud leiab www.epkk.ee

Lisainfo:
Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees, tel 52 058 57
Vahur Tõnissoo, Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees, tel 5331 5198
Kalle Liebert, Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhataja, tel 5664 2402

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/