Avaldatud: 30. märts 2017Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE
Tartu, 30. märts 2017

Piimalehmade ja sigade kasvatajad saavad kätte erakorralise toetuse

Märtsikuu viimastel päevadel maksab PRIA 510 piimalehma pidajale ja 45 sealiha tootjale välja kokku 13 246 456 eurot erakorralist toetust, mille taotlemine toimus 30. jaanuarist 8. veebruarini. 146 loomapidajat võtsid kohustuse mitte suurendada loomade arvu oma karjas enne  1. maid 2017 ning nendele toetuse määramine otsustatakse pärast seda, kui nõude täitmist on kontrollitud.

Erakorralise kohandamistoetuse eelarve on kokku 16 162 246 eurot, sellest pool pärineb Euroopa Komisjonilt ja sama palju Eesti riigieelarvest. Eelarvest 21% kasutatakse sealihatootjatele ja 79% piimatootjatele toetuse maksmiseks.

Toetatakse väikesemahulist põllumajandustootmist ja tootmise mittesuurendamist, kuna  väiketootjad on piimaturul kriisiolukorras tegutsedes olnud majanduslikult eriti haavatavas seisus. Sealihatootjate tegevus on oluliselt mõjutatud sigade Aafrika katkust ja turuhäiretest. Tootmise mittesuurendamine kriisi tingimustes aitab piirata piima ja sealiha pakkumist, mõjudes turgu stabiliseerivalt.

Toetuse saamise tingimused sätestab määrus ning õigus toetusele on seotud taotleja nimel registreeritud loomade arvuga määruses sätestatud ajahetkel. Piimatootjatel pidi olema kehtiv toorpiima turustamise veterinaartõend, tegevusluba piima käitlemiseks või leping piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks. Ühe piimalehma kohta maksti toetust 153,63 eurot.

Kuna sealihatootjate esitatud kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületas 21 % eelarvest, vähendas PRIA kõiki määruses toodud ühikumäärasid proportsionaalselt. Ühikumäärad on seotud sellega, kas ja millises seakatkuga seotud piirkonnas sigu kasvatatakse. Vähendatud ühikumäärad sea kohta on järgmised:
1) sea kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud tegevuskohas, 23,04 eurot;
2) sea kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevuskohas, 19,05 eurot;
3) emise kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud tegevuskohas,11,52 eurot;
4) sea, v.a emise kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud tegevuskohas, 6,76 eurot.

Kõigile toetust taotlenud loomapidajatele PRIA siiski toetust määrata ei saanud. Otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhtivspetsialist Gerli Toom selgitab: „Taotlus jäeti rahuldamata 101 piimatootjal, neist 95-l puudus toorpiima turustamise veterinaartõend, tegevusluba piima käitlemiseks või leping piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks. 5 taotlejat ei pidanud 1.12.2016. a seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühte piimatõugu lehma; ühel polnud täidetud muud määrusega sätestatud nõuded.“

Sealihatootjatest jäeti taotlus rahuldamata 13 taotlejal, neist 10-l jäi toetussumma alla 100 euro. Kolm toetuse soovijat ei omanud registri andmete kohaselt määruses nõutud ajal vähemalt ühte siga.

Toetuse saajate andmed on  avaldatud PRIA kodulehel.

Pressiteate koostas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/