Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE
Tartu, 2 . veebruar 2016

PRIA alustas keskkonnatoetuste väljamaksmist

Eelmisel nädalal alustas PRIA maaelu arengukava (MAK) keskkonnatoetuste väljamakseid, tänaseks on taotlejad kätte saanud ligi 11,3 miljonit eurot. 2015.a taotletud MAK pindala – ja loomapõhiste toetuste eelarveks eraldatud 59,4 miljonit eurot.

PRIA koostab makseotsused ja teeb väljamaksed 16 liiki MAK pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlejatele. „Mullu kestis veel kohustusperioodi 2007-2013 toetuste taotlemine ning algas ka uue perioodi 2014-2020 toetuste taotlemine,“ põhjendab toetuse-liikide suurt hulka otsetoetuste menetlusbüroo juhataja Tanel Trell.

Makseid alustati eelmise  kohustuseperioodiga seotud ohustatud tõugu looma pidamise (OTL), poolloodusliku koosluse hooldamise, mahepõllumajandusliku tootmise ja keskkonnasõbraliku majandamise toetustega. Samuti on alanud kohustusperioodiga 2014-2020 seotud OTL ja keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse maksmisest. 

„Maksmist alustatakse enamasti toetustest, mille nõuete kontrollid on lõpetatud ja mille määramise tähtaeg on toetuste määruste kohaselt varasem. Otsused tuleb koostada iga toetuseliigi osas eraldi, kokku 8700,“ selgitas Trell.

Tänavu lisandus mitu uut otsetoetuste meedet ja nendega seoses hulk uusi nõudeid, mille täitmise kontrollimine kasvatas oluliselt kontrollide mahtu.  See tingis otsetoetuste tavapärasest hilisema määramise. Otsetoetuste nõuete kontrollimahu kasvust tulenevalt on kahjuks nihkunud ka MAKi nelja toetuse: loomade karjatamise ja loomade heaolu toetuse ning kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse nõuete hindamine, mille tõttu nihkub kõnealuste toetuste määramine 2-4 nädalat hilisemaks. PRIA teavitab neid toetuseid taotlenud kliente viivitusest, vabandab ja palub mõistvat suhtumist! Teiste toetuste osas jõuame otsused koostada hiljemalt sätestatud tähtaegadeks. Kõikide toetuste määrusejärgne maksmise tähtaeg on 30. juuni, aga väljamaksed teeb PRIA võimalikult varakult pärast  määramisotsuste valmimist.

Kõik taotlejad saavad andmeid oma saabuvate toetuste kohta vaadata e-PRIA teenusest „Maksed ja võlgnevused“, kuhu tekib info siis, kui makseotsus on koostatud ja riigikassale edastatud. Küsimuste korral võib helistada toetuste infotelefonil 7377 679.

Pressiteate edastas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
tel  7371 215; 5533 739
e-post  maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee