Nagu kinnitab PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik, maksab PRIA tänavu kõik ühikupõhised otsetoetused välja detsembris.

“Detsembrikuu jooksul maksab PRIA välja ühtse pindalatoetuse, põllukultuuride ja heinaseemne täiendavad otsetoetused, ammlehma ja ute kasvatamise toetuse, ute, veise ning piima täiendava otsetoetuse ning loomapõhise toetuse kuni 100pealiste piimakarjade pidajatele,” täpsustab Sarv-Kaasik.

Otsetoetuste tänavune eelarve on pressiesindaja sõnul kokku 128,8 mln eurot.

Millisel kuupäeval millise toetuse maksmine algab, seda PRIA praegu veel täpselt öelda ei saa. Iga toetuseliik makstakse välja eraldi.

Maksmist kavandab PRIA alustada iga toetusmeetme lõikes nendest klientidest, kel pole rikkumisi, toetuse vähendamisi, tasaarveldusi ega muid probleeme.

“Tuletame meelde, et toetused makstakse välja pangaülekannetega ainult taotleja enda kontole – vastavalt andmetele, mis klient on andnud PRIA kliendiregistrile. Kolmanda isiku kontole toetusi üle ei kanta,” paneb Sarv-Kaasik põllumeestele südamele ja soovitab andmed igaks juhuks üle kontrollida.

Täpsemalt võib sellest lugeda PRIA kodulehelt e-infokirjadest www.pria.ee/et/uudised/pria_infokiri_oktoober_2012.html .

Maaleht