Põllumajandusuuringute Keskus alustab ka sel aastal heintaimede sileerimise seiret. Andmed jõuavad Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehele igal nädalal. Esimesed andmed 25.05.2016.

Kätlyn Mäe
Põllumajandusuuringute Keskuse
asjaajamise peaspetsialist
672 9142
katlyn.mae@pmk.agri.ee