Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

2-päevane kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

18. nov. 2021 - 19. nov. 2021

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

Koolituse toimumise aeg: 18.-19. november 2021.

Toimumise koht: TJO Konsultatsioonid OÜ ruumides, (aadressil: Väike – Paala 1, Tallinn)

Koolituse sihtgrupp: toidutöötlejad

Kestvus: 2 koolituspäeva.  Koolitus, õppeauditid ning sellele järgnevad arutelud on jagatud kokku kahele päevale.

 

Palun regisrtreeruge SIIT LINGILT, sest kohtade arv on piiratud!

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised, oskused ja vilumus juhtimissüsteemi tulemuslike
siseauditite ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks.
Koolituse sihtgrupp: toidutöötlejad
Toimumiskoht: TJO Konsultatsioonid OÜ ruumides, (aadressil: Väike – Paala 1, Tallinn)
Kestvus: 2 koolituspäeva. Koolitus, õppeauditid ning sellele järgnevad arutelud on jagatud kokku
kahele päevale.

PÄEVAKAVA 1.päev
Koolitaja ja audiitorite juhendaja: Ain Reinbusch
10.00 – 10.05 Sissejuhatus koolituspäeva
10.05 – 11.30 Auditeerimise mõisted ja olemus
Osalejate ettevalmistamine kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimiseks, kus peatutakse
auditeerimise alustel
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Lühiülevaade standardi ISO 9001:2015 nõuetest (audiitori vaates)
Lühiülevaade ISO 9001:2015 nõuetest, millele peaks audiitorid auditeerimisel tähelepanu pöörama
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Tulemusliku siseauditi ettevalmistamisel kasutatavad tehnikad
Osalejate ettevalmistamine kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimiseks, kus käsitletakse
auditeerimise protsessi ja etappe ning auditeerimise ettevalmistamisega seonduvaid tehnikaid
15.15 – 15.30 Kohvipaus
15.30 – 16.45 Grupitöö
Osalejad jagunevad gruppidesse ning viiakse kogenud juhendaja toetusel läbi dokumentatsiooni
audit ja järgmise päeva õppeauditi ettevalmistus näidisjuhtumi baasil
16.45 – 17.00 Koolituspäeva kokkuvõte

 

PÄEVAKAVA 2.päev
Koolitaja ja audiitorite juhendaja: Ain Reinbusch
10.00 – 10.05 Sissejuhatus koolituspäeva
10.05 – 11.30 Praktiline ülevaade auditi läbiviimise tehnikatest, häälestamine auditi läbiviimisele
Osalejate ettevalmistamine kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimiseks, kus käsitletakse
auditeerimise läbiviimisega seonduvaid tehnikaid
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Praktiline õppeaudit kogenud juhendaja toetusel
Praktilise õppeauditi läbiviimine – isikute intervjueerimine, tõendusdokumentide läbivaatamine
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Auditile järgnevad tegevused ning järelauditite läbiviimine
Auditi tulemuste analüüsimine ja vormistamine (auditi koondaruannete vormistamine,
mittevastavuste sõnastamine ja auditi töödokumendid)
15.15 – 15.30 Kohvipaus
15.30 – 16.45 Eksam
16.45 – 17.00 Koolituse kokkuvõte