Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

2. Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (11h)

19. nov. 2021 09:00 - 17:00

Räpina Aianduskooli korraldab järgmised TAIMEKAITSE koolitused.

I Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on sihtgruppi kuuluvale osalejale tasuta.
Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt
võivad TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise,
põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise, sealhulgas
toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelev füüsilisest isikust ettevõtja
ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa
majandamisega tegelev füüsiline isik või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku
juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Koolitus: 1. Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale
(11h)
Toimumise aeg: N, 15.oktoober 2021, algusega kell 9.00.
Toimumise koht: Tartumaa Põllumeeste Liit, Jalaka 48, Tartu

2. Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (11h)
Toimumise aeg: K, 19.november 2021, algusega kell 9.00
Toimumise koht: Võrus, Räpina mnt. 12, MTÜ Võluvõru Võrumaa Rahvaülikoolis.

Kursused on sihtgruppi kuuluvale osalejale TASUTA juhul kui õppegrupp täitub. Tasuta õppekohti 15.
Kui tasuta õppekohad on täitunud, siis on võimalus registreeruda koolituse tasulisele õppekohale.
NB! Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on siiski piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse 5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel.
Täpsem info ja kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel
https://www.aianduskool.ee/taimekaitse-taienduskoolitus-profile-veebikoolitus/

või tel: 796 1549 ja 5346 1209

II Räpina Aianduskool korraldab 23. septembril koolituse „Taimekaitse turustajale“ (11h).
Koolitus toimub Tartus, Jalaka 48, Tartumaa Põllumeeste Liidu ruumides algusega kell 9.00 Kursusele on
oodatud nii turustaja taimekaitsetunnistuse taotlejad kui ka pikendajad.NB! Kaasa võtta sülearvuti (vajadusel ka pikendusjuhe) ning isikut tõendav dokument.
Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on siiski piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse
5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel.

Täpsem info ja kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel
https://www.aianduskool.ee/taimekaitse-turustajatele/ või tel: 796 1549 ja 5346 1209
NB! Koolitusele tulija peab olema täiesti terve ja tõendama oma nakkusohutust, selleks tuleb esitada kas COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Täpsem info Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korralduses
https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.08.23_k305_vv.pdf 

MAK_logo