Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Merekeskkond

18. märts 2022 11:00 - 16:10

Veemajanduskavad 2022-2027 (eelnõu)

Hetkel koostatakse kolmanda perioodi 2022-2027 veemajanduskavasid, mille eesmärgiks on pinna – ja põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. Veemajanduskava koos meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant vesikondade kaupa. Eestis on määratletud kolm vesikonda: Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond.

Veemajanduskavad koostatakse koos üleujutusega seotud riskide maandamiskavadega. Dokumentide paralleelne koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate meetmete planeerimist ning vältida või leevendada erinevatest eesmärkidest tulenevaid kahjulikke konfliktsituatsioone.

Kutsume teid esitama oma ettepanekuid ja vastuväiteid avaldatud dokumentide osas avaliku väljapaneku ajal, mis kestab kuus kuud. Eelnõude avalik väljapanek kestab 31.12.2021- 30.06.2022.

Toimumisaeg: 18. märts 2022, kell 11:00–16:10, MS Teams vahendusel

Päeva modereerib Reeda Iismaa, Keskkonnaministeeriumi veesoakonna nõunik

Lisainfo ja registreerimineKeskkonnaministeeriumi kodulehelt

Palume registreerida aruteludel hiljemalt 2 päeva enne koosoleku algust. Koosolekul osalemise link saadetakse peale registreerimist teie e-postile. Tehniliste probleemide korral pöörduge kadri@maves.ee.

Päevakava

11.00-11.10

Sissejuhatus – Antti Tooming, Keskkonnaministeeriumi asekantsler (võib muutuda)

11.10-11.25

Merestrateegia raamdirektiivi nõuded meetmekavale ja seos HELCOM BSAP meetmekavaga. – Agnes Unnuk, Keskkonnaministeeriumi mereosakonna nõunik

11.25-12.25

Merekeskkonna hetkeseisund, merekeskkonda mõjutavad tegevused ja nende põhjustatavad surved ning tulevikuprognoosid, meetmete vajadus ja meetmete ülevaade (teostatavus, tõhusus, maksumus, võimalikud rahastusallikad). – Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikooli merefüüsika osakonna professor

12.25-12.45

Küsimused-vastused

12.45-13.30

Paus

13.30-14.30

Veemajanduskava vajadus, üldeesmärgid ja struktuur. Maismaakoormus merele, sadamate koormus, pärandkoormus.
Plaanitud meetmed, rakendajad, maksumus. Veemajanduskavade meetmete kaardirakenduse tutvustus. – Karl Kupits Maves OÜ; Pille Antons, ELLE OÜ

14.30-14.50

Meetmete kaasfinantseerimise võimalused (Keskkonnaprogramm, EL vahendid). – Olav Ojala, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik

14.50-15.10

Küsimused-vastused

15.10-15.20

Paus

15.20-16.00

Mererannikul toimuvad üleujutused ja nendega seotud riskipiirkonnad. Planeeritud meetmed merevee tõusuga seotud riskipiirkondades. –  Agne Aruväli, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik; Pille Antons, ELLE OÜ

16.00 – 16.10

Küsimused – vastused