Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Aiandus mitteaianduskonsulendile – alternatiivsed kultuurid

10. okt. 2019 - 11. okt. 2019

Toimumisaeg 10.-11. oktoober ja 24.-25. oktoober 2019
NB! Koolituson neli päeva kestev tervik ja eeldab osavõttu kõigil neljal koolituspäeval
Maht 35 akadeemilist tundi (22 tundi auditoorset, 10 tundi praktikat, 3 tundi iseseisvat tööd)
Toimumiskoht Tartu Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303 (tehnikamaja III korrus)
Praktilised tegevused Rõhul (Õunaaia tee 5 Rõhu küla) ja aiandis Aiasõber OÜ (Ändi tee 18 Tükiküla Tartumaa), sõit praktikakohta osalejate oma transpordiga.
Ajakava Algus esimesel koolituspäeval kell 9.15 ja lõpp 16.15, täpsemat tunniplaaniv vt kodulehelt:http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/konsulentideeri/
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Õpe viiakse läbi ühe või mitme koolitaja poolt, kellel on kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane töökogemus vastava mooduli teemal (vastaval erialal töötamine, osalemine lektorina koolitustel või teadusprojektides).

 

Kadri Karp, D.Sc, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor

Leila Mainla, Ph.D, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi dotsent

Liina Arus, teadur, Polli Aiandusuuringute Keskus

Maret Prits, MSc, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse ökonoomika õppetooli lektor, täiskasvanute koolitaja, tase 7

Hinnainfo Sihtrühmale on osalemine tasuta.

Koolituse tellijaks on PRIA.
Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest.

Sihtrühm Sihtrühm isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi
kutsetunnistus;
või
isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse
lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud;
või
isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1
sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes
ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
Maksimaalne osalejate arv 20
Eesmärk Anda mitteaianduskonsulendile esmased teadmised valdkonnast kujul, mis
võimaldaks tal hinnata vastava valdkonna tootmise sobivust kliendile, hinnata peamisi riske.
Õpingute alustamise tingimused Kuulumine sihtrühma.
NB! Koolituson neli päeva kestev tervik ja eeldab osavõttu kõigil neljal koolituspäeval
Õpiväljundid Alternatiivsete kultuuride mooduli läbinu teab
* milliseid alternatiivseid või uusi kultuurtaimi kasvatada saab, sealhulgas: astelpaju, aroonia, mustikas, viinamari, pampel, kuslapuu, lillekasvatus.
* millised on kättesaadavad sordid, sordi valiku põhimõtted
* millised on peamised kasvatusviisid, sh. mahekasvatuses, ning milliseid agrotehnilisi võtteid sealjuures rakendatakse
* millistest allikatest otsida põhjalikumat informatsiooni ning meie kliimasse ja tingumustesse sobivaid juhendeid alternatiivsete kultuuride kasvatusest
Sisu Koolituse rõhk on praktikal.
Külastus Rõhule ja puukooli, muu hulgas kujundatakse viinapuu ja astelpaju võra, lõigatakse kevadist aedmustikat, tehakse viimapuu suvist hooldust ja analüüsitakse aedmustika kevadist lõikust.Alternatiivsed ja perspektiivsed puuvilja-, marjakultuurid, sh. astelpaju, aroonia, aedmustikas, viinapuu.
* Bioloogia, kasvunõuded, levik Eestis ja turustusvõimalused
* Eestis koduaeda ja tootmisse sobivad sordid ning nende omadused. Uute kultuuride ja sortide katsetamise põhimõtted
* Agrotehnilised võtted lähtuvalt saagi realiseerimisest
* Rakendusuuringute tulemustest selgunud innovatiivsed lahendused kasvatus- ja töötlemistehnoloogiates
* Infoallikate kasutamine
Ilutaimed:
* Ilutaimede rühmad, nende eristamise tunnused ja tuntumate liikide kasvunõuded ning kasutamine.
* Agrotehnilised võtted ilutaimede kvaliteedi tagamiseks.
* Ilutaimede üldseisundi hindamine ja hooldusvõtete rakendamine
* Ilutaimede kasvatustehnoloogiad ja tootmine lähtuvalt taimerühmast ning keskkonnateadlik tootmine.
* Ilutaimedega katsete läbiviimise põhitõed ja metoodika, rahvusvaheliste andmebaaside kasutamine ja innovatiivsed uuringutulemusedÕpetamise metoodika täiendamine – teabe edastamine nõustamisel
Nõuded lõpetamiseks Osalemine ja aktiivne kaasa töötamine igal õppepäeval ja arvestuse sooritamine.
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10
Registreerumise tähtaeg 3.10.2019
Registreerumise lisainfo NB! Teavitame Teid

Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui riigiabi osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Täiendusõppijaks arvamise aluseks on osaleda soovija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis registreerumine vastavale täiendusõppele.
Täiendusõppest loobumise korral teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguskuupäeva.
Juhul, kui täienduskoolitus on täiendusõppijale tasuta ja õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.

Osalemissoovi korral on vajalik eelregistreerimine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7502&id_ay_toimumine=13464&systeemi_seaded=3,1,12,1,,
(kerida lk lõppu, vajutada registreeru ja täita väljad)Lähem info
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,tel 731 3175, 534 41844e-post: avayl@emu.ee
MAK_logo