Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Aiandus mitteaianduskonsulendile – marjakasvatus

Aiandus mitteaianduskonsulendile – marjakasvatus

1. juuli 2019 - 2. juuli 2019

Toimumisaeg 1.-2. juuli ja 26.-27. september 2019
Neli päeva kestev koolitus on tervik ja eeldab osalejatelt kohal olemist ja aktiivselt kaasa töötamist kõigil neljal koolituspäeval.
Maht 32 akadeemilist tundi (22 tundi auditoorset, 10 tundi praktikat)
Toimumiskoht Tartu
Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303 või A305 (tehnikamaja III korrus). Praktiline õpe Polli Aiandusuuringute Keskuses, praktika Rõhul, tootmisettevõtete külastus Roiul ja Nõos. Sõit praktikakohtadesse osalejate oma transpordiga. Kui vajate koolituse ajal majutust, siis võtke palun  ühendust:
OÜ TORNI HOSTEL Kreutzwaldi 52: Tööpäeviti 9.00-16.00 Tel. 731 3261, Valvelaud 731 3263 e-post: Piret.Kytt@emu.ee
http://yhikas.emu.ee/hostel
Majutuse eest tuleb osalejal tasuda endal.
Ajakava  

Kõikidel päevadel algus kell 9.00 ja lõpp kell 16.30 välja arvatud 26. september.
26. septembril algab koolituspäev kell 10.15 ja lõpeb 17.15

26. ja 27. septembril auditoorne töö auditooriumis  A305.

Õppekeel eesti keel
Õppejõud Õpe viiakse läbi ühe või mitme koolitaja poolt, kellel on kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane töökogemus vastava mooduli teemal (vastaval erialal töötamine, osalemine lektorina koolitustel või teadusprojektides).

 

Priit Põldma, M.Sc., Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonna instituudi lektor

 

Kadri Karp, D.Sc, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor

 

Marge Starast, Ph.D, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi dotsent

 

Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi lektor

 

Ave Kikas, Ph.D, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur

 

Ulvi Moor, Ph.D, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi dotsent

 

Maret Prits, koolitaja, kellel on täiskasvanute
koolitaja või kutseõpetaja kutsetunnistus

Hinnainfo Sihtrühmale on osalemine tasuta.

Koolituse tellijaks on PRIA.
Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 vahenditest.

Sihtrühm  

Sihtrühm isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi
kutsetunnistus;
või
isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse
lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud;
või
isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1
sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes
ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Maksimaalne osalejate arv 20
Eesmärk Anda mitteaianduskonsulendile esmased teadmised valdkonnast kujul, mis
võimaldaks tal hinnata vastava valdkonna tootmise sobivust kliendile, hinnata peamisi riske.
Õpingute alustamise tingimused Kuulumine sihtrühma.
Neli päeva kestev koolitus on tervik ja eeldab osalejatelt kohal olemist ja aktiivselt kaasa töötamist kõigil neljal koolituspäeval.
Õpiväljundid Marjakasvatuse mooduli läbinu teab millised on:
– enamlevinud marjakasvatuslikud taimeliigid, nende bioloogilised eripärad ja kasvunõuded
sordi valiku põhimõtted
– peamised kasvatusviisid, sh. mahekasvatuses, ning milliseid agrotehnilisi võtteid sealjuures rakendatakse
– kasvatamise hooajalised tööd ja probleemid, riskid säilitamise võimalused ja tehnoloogiad
– tasuvus ja turustamisvõimalus
Sisu Koolituse rõhk on praktikal.
Külastatakse Polli Aiandusuuringute Keskust, uuritakse maasikate kasvatamist kiletunnelis ja avamaal, tutvutakse aiast saadava valguses säilitamistehnoloogiad ja võimalused väikeköögi nõuetega.Levinud marjakultuurid (aedmaasikas, sõstrad)
* Bioloogilised eripärad ja kasvunõuded
* Sordi valiku, paljundamise ja uute sortide katsetamise põhimõtted
* Agrotehnilised võtted ja kasvatusviisid, sh. mahekasvatus
* Säilitamise võimalused ja tehnoloogiad
* Tasuvus ja turustus
Rakendusuuringute tulemustest selgunud innovatiivsed lahendused kasvatus- ja säilitustehnoloogiatesÕpetamise metoodika täiendamine – teabe edastamine nõustamisel
Nõuded lõpetamiseks Osalemine igal õppepäeval ja arvestuse sooritamine.
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10
Registreerumise tähtaeg 20.06.2019
Registreerumise lisainfo NB! Teavitame Teid

Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui riigiabi osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Täiendusõppijaks arvamise aluseks on osaleda soovija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis registreerumine vastavale täiendusõppele.
Täiendusõppest loobumise korral teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguskuupäeva.
Juhul, kui täienduskoolitus on täiendusõppijale tasuta ja õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.

Osalemissoovi korral on vajalik eelregistreerimine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7202&id_ay_toimumine=12646&systeemi_seaded=3,1,12,1,
(kerida lk lõppu, vajutada registreeru ja täita väljad)Lähem info
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,tel 731 3175, 534 41844e-post: avayl@emu.ee
MAK_logo