Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Aiandus mitteaianduskonsulendile – puuviljakasvatus

6. veebr. 2018

AU.560 Aiandus mitteaianduskonsulendile – puuviljakasvatus
Toimumisaeg 06.02.2018 – 21.03.2018

Maht 35 akadeemilist tundi (22 tundi auditoorset, 10 tundi praktikat, 3 tundi iseseisvat tööd)

Toimumiskoht

Tartu Eesti Maaülikool ja Rõhu
6.veebruaril, 20. ja 21. märtsil toimub õpe Kreutzwaldi 56/1 (tehnikamaja) auditoorium A303
20. märtsil väljasõit Rõhule osalejate endi transpordiga.
7. märtsil toimub õpe Kreutzwaldi 5 (metsamaja) auditoorium täpsustamisel.

Toimumise ajakava ja lisainfo

Toimumiskuupäevad 6.02. (T), 7.02. (K), 20.03.(T), 21.03.2018 (K)
Neli päeva kestev koolitus on tervik ja eeldab osalemist kõigil neljal koolituspäeval.

Algus kõikidel koolituspäevadel kell 9.00 ja lõpp 16.15
9:00 – 10:30 õppetöö
10:30 – 10:45 paus
10:45 – 12:15 õppetöö
12:15 – 13:00 kohvipaus
13:00 – 14:30 õppetöö
14:30 – 14:45 paus
14:45 – 16:15 õppetöö

Sihtrühm
Sihtrühm isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi
kutsetunnistus;
või
isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse
lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud;
või
isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1
sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes
ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Õppekeel eesti keel

Õppejõud Eesti Maaülikoolist Priit Põldma, Kadri Karp, Marge Starast, Ulvi Moor ja täiskasvanute koolitaja Katrin Hauk

Hinnainfo Sihtrühmale on osalemine tasuta.

Koolituse tellijaks on PRIA.
Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 vahenditest.

Eesmärk Anda mitteaianduskonsulendile esmased teadmised valdkonnast kujul, mis

võimaldaks tal hinnata vastava valdkonna tootmise sobivust kliendile, hinnata peamisi riske.

Sisu

* Levinud puuviljakultuurid (aedõunapuu, aedploomipuu)
* Bioloogilised eripärad ja kasvunõuded
* Sordi valiku, paljundamise ja uute sortide katsetamise põhimõtted
* Agrotehnilised võtted ja kasvatusviisid, sh. mahekasvatus
* Peamised riskid ja probleemid puuviljade tootmisel
* Säilitamise võimalused ja tehnoloogiad
* Tasuvus ja turustamisvõimalused
* Rakendusuuringute tulemustest selgunud innovatiivsed lahendused kasvatus- ja säilitustehnoloogiates
* Rahvusvaheliste aiandusalaste andmebaaside kasutamine
* Teabe edastamine nõustamisel

   

Nõuded lõpetamiseks

Aktiivne osalemine kõigil õppepäevadel ja arvestuse sooritamine.

Hindamismeetodid

Moodul lõpeb arvestustööga. Hindamist teostab õpet läbiviinud õppejõud. Hindamiskriteeriumiks on kas sooritatud või mittesooritatud. Ebaõnnestunud soorituse korral antakse osalejale võimalus töö täiendamiseks etteantud aja jooksul. Kui töö saab ka peale lisaaja andmist negatiivse hinnangu, loetakse moodul mittearvestatuks.

Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10

Registreerumise tähtaeg  01.02.2018

Registreerumise lisainfo

NB! Teavitame Teid

Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui riigiabi osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Täiendusõppijaks arvamise aluseks on osaleda soovija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis registreerumine vastavale täiendusõppele.
Täiendusõppest loobumise korral teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguskuupäeva.
Juhul, kui täienduskoolitus on täiendusõppijale tasuta ja õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.


Registreerumine ja info https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8502&id_ay_toimumine=11004&systeemi_seaded=3,1,12,1,  


Koolituse korraldaja
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 

e-post: avayl[A]emu.ee

MAK_logo