Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Äripäeva veebiseminar “Igaüheõigus”

10. märts 2020 13:30 - 16:30

Äripäeva veebiseminar „Igaüheõigus”

10.03.2020 kell 13.00-16.15

Veebiseminaril „Igaüheõigus“ räägitakse sellest, millised on võõra maatüki ja veekogu kasutamise reeglid Eestis. Maaomaniku perspektiivist lähtudes käsitletakse kõike seda, mida tal võiks olla oluline teada seoses tema maa kasutamisega looduses viibijate poolt.

Seminar sisaldab aga olulist infot ka nendele, kes meelsasti looduses viibivad. Reeglistik, mis moodustab igaüheõiguse, annab küll avalikkusele üsna laiaulatusliku looduskeskkonnas viibimise võimaluse, kuid sisaldab siiski ka olulisi piiranguid eraomandi kaitseks.

Seminari sihtgrupp: Eelkõige eramaa omanikud. Laiemalt võiks seminar olla aga huvipakkuv ja kasulik kõigile, kes soovivad saada rohkem teavet looduses viibimise reeglite kohta.

Seminaril teemad:

  •        Võõral maatükil viibimise üldised reeglid
  •        Võõral maatükil asuva tee ja raja kasutamine
  •        Telkimise ja lõkke tegemise reeglid
  •        Loodussaaduste korjamine võõral maatükil
  •        Veekogu avalik kasutamine
  •        Kalapüük igaüheõiguse osana
  •        Kallasraja avalik kasutamine
  •        Erisused kaitstavate loodusobjektide puhul
  •        Maaomanikule tema maatükil viibimisega tekitatud kahju hüvitamine

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili.

Veebiseminar on TASUTA. Lisainformatsioon on leitav https://pood.aripaev.ee/veebiseminar-igauheoigus.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri liina.aru@aripaev.ee.

Veebiseminar toimub 10. märtsil kell 13.00-16.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

MAK_logo