Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Äripäeva veebiseminar „Piiriprobleemide lahendusvariandid”

26. aug. 2020

Äripäeva veebiseminar „Piiriprobleemide lahendusvariandid”

26.08.2020 kell 10.00-13.15

 

Veebiseminari eesmärk on selgitada välja piiriprobleemide tekkepõhjused ning anda suuniseid nende vältimiseks või tekkinud probleemide lahendamiseks.

 

Veebiseminaril räägime kindlasti nendel teemadel:

  •        Miks tekivad piiriprobleemid;
  •        Mida teha, kui avastad piiriprobleemi;
  •        Kes vastutab;
  •        Kuidas lahendada piiriprobleemi;
  •        Lihtsad maakorraldustoimingud;
  •        Piiride kindlakstegemine;
  •        Soovitused piiriprobleemide vältimiseks;

Veebiseminari viib läbi Maa-ameti katastri nõunik Alo Kotka.

Veebiseminar on TASUTA. Lisainformatsioon on leitav https://pood.aripaev.ee/veebiseminar-piiriprobleemide-lahendusvariandid.

Teil on võimalus saata lektoritele oma küsimus ette, et kindlustada vastus. Küsimusi saab esitada siin.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub 26. augustil kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

MAK_logo