Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” infopäev Toidu säilimisaegade määramise alused

2. sept. 2016

Järvamaa

Paide Nelja Kuninga Hotell (Pärnu 6)

Järvamaa

Sihtrühm:

Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" infopäeva sihtrühm on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegutsev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.

Toimumisaeg ja -koht:

26.02.2016 (reede), Tartu Eesti Maaülikool (Kreutzwaldi 56/1)

02.09.2016 (reede), Paide Nelja Kuninga Hotell (Pärnu 6) 

Maht: 7 akadeemilist tundi kontaktõpet (üks õppepäev)

Kursuse eesmärk ja olulisus:
toiduainete säilimisaja määramise põhimõtete mõistmine annab toidu tootjatele võimaluse kehtestada oma toodetele optimaalne säilimisaeg, mille õigsus on erinevate laboratoorsete katsetega tõestatav. Liiga lühikeseks määratud säilimisajad võivad põhjustada toiduainete mõttetut raiskamist ning liiga optimistlikult kehtestatud säilimisajad võivad lõppeda toiduainete riknemisega enne tarvitamistähtpäeva või koguni tarbijate haigestumisega. Seega on säilimisaegade temaatika oluline nii toidu tootjale kui tarbijale.

Sisu:

·  toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus;

·   kehtiv seadusandlus ja selle tõlgendamine;

·   toidu säilimisaega mõjutavad mikrobioloogilised ja keemilised tegurid;

·   toidu säilimisaja määramise meetodid;

·   toidu säilimisaja määramise etapid;

·   toidu säilimisaegade määramisega seonduvad proovivõtukavad;

·   toidu säilimisaega mõjutavad tegurid.

 

Õpiväljund:
infopäeva eduka läbimise tulemusena osalenu:

· teab, mis on säilimisaeg k.a. toidu minimaalse säilimisaja ja tarvitamise tähtpäev;

·   on tutvunud säilimisaja määratlemisega seonduva seadusandlusega;

·   mõistab kestvuskatsete tegemise ning säilimisaegade määramise põhimõtteid;

·  tunneb toidu säilimisaegade määramise meetodeid;

·   tunneb säilimisaega mõjutavaid mikrobioloogilisi, keemilisi ja füüsikalisi tegureid;

·  mõistab erinevate proovivõtuplaanide tugevusi ja nõrkusi. 

Õppejõud: professor Mati Roasto

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö
11.45 – 13.15 õppetöö
13.45 – 15.15 õppetöö
15.30 – 16.15 õppetöö

 

NB! Kohtade arv on piiratud, vajalik on eelregistreerumine, registreeru siit: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/pria-reg-i/