Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

ETTEVÕTJA KONKURENTSIVÕIME JA ÜHISTEGEVUSE ARENDAMINE

14. nov. 2013

Harjumaa

Tartu mnt. 50, Tallinn, Advokaadibüroo RAAVE seminariruum

Harjumaa

MTÜ Virumaa Põllumeeste Liit ja Lääne-Virumaa Põllumajanduse Nõuandekeskus korraldavad 14.11.2013-15.11.2013 Lääne-Virumaa noortalunikele koolituse teemal Ettevõtja konkurentsivõime ja ühistegevuse arendamine.

Teemad
1. Ühistegevus – äriõigus, konkurentsiõigus ja maksuõigus
− ühistegevuse ja ettevõtluse erinevad vormid: äriühing (osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu), mittetulundusühing, seltsing, ühinemine/jagunemine, omandamine (ettevõtte üleminek, osaluse omandamine ja võõrandamine).
− partnerite (osanikud, aktsionärid, liikmed jt) vahelised suhted: juhtimistasandite õiguslik kujundamine; õigused, kohustused ja vastutus; partnerite vahelised lepingud.
− ühistegevuse konkurentsi- ja maksualased piirangud.

2. Konkurentsivõime arendamine läbi „tervete“ õigussuhete – lepinguõigus ja tööõigus
− lepingulised suhted: majandustegevuse raames sõlmitavate lepingute spetsiifika, õiguskaitsevahendite (lepingu täitmise nõue, kahju hüvitamise nõue, lepingu lõpetamise õigus, viivis ja leppetrahv) süsteem ja kohaldamise eeldused.
− tööalased suhted: tööleping vs käsundusleping, juhtorgani liikmete tööalane suhe ettevõttega, töökorralduslikud küsimused (tegevuse hooajalisusest tulenevad erisused) ja kollektiivlepingud, tööalase suhte lõpetamine.

3. Konkurentsivõime arendamine läbi riskijuhtimise – pankrotiõigus, kohtumenetlus ja täitemenetlus
− riskide juhtimise protsess: sisemised ja välised riskid, riskianalüüs ja seire juristi pilgu läbi
− makseraskused: raskusi ennetavad ja lahendavad töömeetodid nii ettevõtte enda kui tema lepingupartnerite makseraskuste korral

14.11.2013
13:30-14:00 Kogunemine ja tervituskohv
14:00-15:30 Loeng (Ühistegevus)
15:30-15:45 Kohvipaus
15:45-17:45 Loeng (Konkurentsivõime arendamine: lepingulised suhted)
17:45-18:00 Kohvipaus
18:00-18:30 Loeng (Konkurentsivõime arendamine: lepingulised suhted)

15.11.2013
09:30-10:00 Kogunemine ja tervituskohv
10:00-11:30 Loeng (Konkurentsivõime arendamine: tööalased suhted)
11:30-11:45 Kohvipaus
11:45-13:45 Loeng (Konkurentsivõime arendamine: riskijuhtimine)
13:45-14:00 Kohvipaus

14:00-15:00 Loeng (Konkurentsivõime arendamine: riskijuhtimine)

Koolituse korraldamist toetab Euroopa Liit.

Kohustuslik eelregistreerimeine telefonil +372 55 17 871 ja e-mailil virunouanne@gmail.com.