Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Farmide bioturvalisus ja karja tervis

1. nov. 2017

AU.553 Farmide bioturvalisus ja karja tervis

Toimumisaeg
01.11.2017

Maht
4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht
Tartu linn
Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 305

Toimumise ajakava
9.15 – 10.45 õppetöö
10.45 – 11.00 kohvipaus
11.00 – 12.30 õppetöö

Õppekeel
eesti keel

Õppejõud
Julia Jeremejeva, PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse õppetooli lektor

Hinnainfo
Infopäev toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Sihtrühm
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Õpiväljundid
Osaleja teab, millised on peamised nakkuste karjatoomise viisid ja kuidas neid ennetada. Teab, kuidas hinnata seakarja tervishoiu ja rakendada neid teadmisi.

Vt. materjal SIIT

Registreerumise tähtaeg
24.10.2017

Registreerumise lisainfo
Registreerumisega avaldate soovi antud infopäeval osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

Infopäev toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis infopäeva ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.

Registreeru: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8262&id_ay_toimumine=10764&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo