Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

FSSC 22000 nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamine

14. märts 2018

 

Läbiviija: TJO koolitused.

Osalemine koolitusel on TASUTA, aga väga oluline on registreerimine!

NB! Osaleda saavad ettevõtted, kelle põhitegevusalaks on põllumajandus, toidu tootmine või töötlemine (v.a kalatoodete tootmine)

Koolitusele on võimalik registreerida lingil: https://goo.gl/forms/5Fs3OoMPAHIn52n22

 

Koolituse sisu ja eesmärgid

FSSC 22000 (Food Safety System Certification) on toiduainetööstuse ettevõtetele mõeldud toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifitseerimise skeem, mis on praeguseks rahvusvaheliselt tunnustatud ning konkureerib BRC (British Retail Consortium) ja IFS (International Featured Standard) standarditega.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade FSSC 22000 standardi nõuetest ning tutvustada selle juurutamise võimalusi

Koolituse ajakava

09:30 – 11:00 Koolituse eesmärgid ja osalejate tutvustamine

Milleks FSSC (toiduohutuse süsteemide sertifitseerimine)

Erinevused, võrreldes teiste sertifitseerimisskeemidega

FSSC 22000 sertifitseerimisskeemi ülevaade

Kasutusvaldkonnad

Alusnõuded valdkondade lõikes

Uuenenud mõisted

11:00 – 11:15 Kohvipaus

11:15 – 12:45 FSSC 22000 v 4.1 alusnõuded

Mida peab sertifikaati taotlev organisatsioon teadma (ülevaade)

ISO 22000:2005

12:45 – 13:15 Lõuna

13:15 – 14:45 Ülevaade standardi FSSC 22000 v 4.1 alusnõuetest (jätkub)

ISO 9001:2015 (kui FSSC 22000 kvaliteedisertifikaat)

Eeltingimusprogrammide lisanõuded

Lisanõuded

14:45 – 15:00 Kohvipaus

15:00 – 16:30 Ülevaade standardi FSSC 22000 v 4.1 alusnõuetest (jätkub)

Ülevaade sertifitseerimisega seonduvatest nõuetest, mis

puudutavad otseselt tootjaid

Etteteatamata auditid

Üleminekud

FSSC 22000-kvaliteedi sertifitseerimine

Muudatused ja nendest teavitamine

Olulised sündmused ja nendest teavitamine

Auditi leidude klassifitseerimine ja käsitlemine

Koolituse kokkuvõte

NB: Teemade jaotus erinevate sessioonide vahel sõltub osalejate aktiivsusest ja

arutelude kestvusest. Seetõttu võib teemade jaotus koolituse käigus muutuda.

 

Koolituse tulemusena on osalejatel esmased teadmised ja alusmaterjalid, et alustada FSSC 22000 standardil põhineva juhtimissüsteemi arendamist oma ettevõttes. 

Registreerimine lõppeb 12.märtsil või kui kohad saavad täis.

 

Kuna koolitus viiakse läbi PRIA teadmussiirde toetuse toel, siis läheb antud projekti toetus ettevõttele vähese tähtsusega abina kirja. Ettevõte võib saada kolme aasta jooksul vähese tähtsusega abi max 200 000€ eest.

 

NB! PRIA toetuse abiga saavad osaleda toidu tootmise või töötlemisega tegelevad ettevõtted (v.a kalatoodete tootmine), kellel:

1) ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;

2) tema suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;

3) kui ta on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

 

Kellel pole need tingimused täidetud, siis kahjuks ei saa me võimaldada toetuse abil osalemist.

Ettevõtte vähese tähtsusega abi seisu saate kontrollida Rahandusministeeriumi riigiabi registrist: http://www.fin.ee/riigiabi

MAK_logo