Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Geoinfosüsteemide rakendamise võimalustest põllumajandusteaduses ja –praktikas I

11. märts 2014

Jõgevamaa

J.Aamisepa 1, Jõgeva alevik

Jõgevamaa

 

Kutsume Teid osalema teabepäev

Geoinfosüsteemide rakendamise võimalustest põllumajandusteaduses ja –praktikas I”

 

 

Aeg: 11. märts 2014 kell 11.00-15.00

Koht: Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) peahoone saal, J. Aamissepa 1, Jõgeva

 

GIS-tehnoloogia leiab järjest laialdasemat kasutamist põllumajanduse ja loomakasvatusega seotud asutustes ja ettevõtetes. Vastavate lahenduste kasutamine põllumajandusliku informatsiooni ja töövoogude analüüsimisel ning visualiseerimisel on tõestanud oma kasulikkust nii tootmises, riskianalüüsides, kahjurite kontrollil, põllumajanduslikul monitooringul kui ka näiteks veeressursside haldamisel. GIS on üha olulisem vahend põllumajandusliku tootlikkuse tõstmiseks, kulude vähendamiseks ning maaressursi efektiivsemaks haldamiseks. Samuti võimaldab GIS ja GNSS/GPS integreerimine välitöödel vastavate seadmetega kogutud asjakohase teabe siduda operatiivselt ka GIS-andmebaasidega. Kõik need tegurid kokku loovad oluliselt paremad eeldused kvaliteetsemate otsuste langetamiseks põldudega seotud teabe haldamiseks, nende seisundi ja ettevõtte haldusalas olevate varade adekvaatseks hindamiseks jne. Antud temaatikaga seonduvalt korraldab Eesti Taimekasvatuse Instituut koostöös ettevõttega AlphaGIS ja põllumeestega eespool nimetatud võimaluste ja tehtud projektide tutvustamiseks töötoa, kuhu on oodatud osalema ka teiste eluvaldkondade GIS-spetsialistid ja muud huvilised.

 

AJAKAVA

 

11.00

Avasõnad – Mati Koppel (Eesti Taimekasvatuse Instituut)

11.05

Mõningad näited ArcGIS Desktop tarkvara kasutamise võimaluste kohta otsekülvi tulemi ja muude kahjustuste hindamisel Edvin Nugis, Raivo Vettik, Taavi Võsa, Aadu Pannal (Eesti Taimekasvatuse Instituut) ja Ranel Suurna (AlphaGIS)

12.15

GIS-tehnoloogia kasutusalad põllumajanduses – Aivo Vard (AlphaGIS OÜ juhataja)

12.40

Kosutuspaus

13.10

Esri pilveteenused ja mobiilirakendused – Terje Trasberg (AlphaGIS OÜ GIS-spetsialist)

13.30

Näiteid praktikast – Jürgen Öövel (KEMIT)

13.50

Põllumees ja tarkvara – Aare Mölder (Valdereks OÜ)

14.20

Tarkvaraarendusest teadlase pilgu läbi – Mati Koppel (ETKI)

14.40

Kokkuvõte ja teabepäeva lõpetamine Edvin Nugis (ETKI)

 

Üritus on tasuta ja kestab orienteeruvalt 4 tundi.

Palume soovijail registreeruda saates kirja: info@etki.ee.