Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

III Mullapäev

6. dets. 2012

Tartumaa

Tartus, Kreutzwaldi 1a, Eesti Maaülikooli aulas

Tartumaa


 

6. detsember 2012 toimub Tartus, Kreutzwaldi 1a, Eesti Maaülikooli aulas „III Mullapäev“.

Mullapäev on iga-aastane teaduslik-praktilise suunitlusega üritus, mille eesmärk on tutvustada uuemaid teadustulemusi ning arutleda muldade kasutamise ja kaitsega seotud aktuaalseid küsimusi.

III Mullapäeva sisustavad üheksa kutsutud suulist ettekannet. Lisaks oodatakse kõiki huvilisi esitama stendiettekandeid (pealkiri ja ettekandjate nimed saata veebis oleva registreerimisvormi kaudu hiljemalt 23. novembriks).

 

Päevakava

9.30                       Registreerimine
10.00                     Avamine
10.10-10.40        Mulla mikroorganismide elurikkuse ja funktsioonide uurimine molekulaarsete meetodite abil – Jaak Truu (TÜ)
10.40-11.00        Eesti muldkatte uurituse kaasaegne seis – Igna Rooma
11.00-11.20        Mulla kaitstus või kaitsetus Eesti õiguses – Hannes Veinla (TÜ)
11.20-11.40        Kohvipaus ja stendiettekanded
11.40-12.00        Pinnaehituse ja mullastiku seosed Tahkuna poolsaare maastikus – Are Kont (TLÜ)
12.20-12.40        Muutused lämmastiku netomineralisatsiooni intensiivsuses hall-lepiku lageraie järgselt – Hardo Becker (EMÜ)
12.40-13.00        Mullakaardi rakendusmudel päideroo saagipotentsiaali asukohapõhiseks hindamiseks – Liia Kukk (EMÜ)

13.00-14.00        Lõuna ja stendiettekanded
14.00-14.20        Lühiülevaade väetistarbe määramisest ja gradatsioonidest – Valli Loide (PMK/EMVI)
14.20-14.40        Mulla väetistarbe- ja saagikuskaardid täppisviljeluses – Jaan Kuht (EMÜ)
14.40-15.00        Põllumajandustootja kogemused väetistarbe andmete kasutamisel – Neeme Univer (Kookla Seemnekeskus OÜ)
15.00-16.00        Arutelu


Osavõtusoovi eelregistreerimine kas veebis või telefonil 7313541.

III Mullapäeva korraldab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Mullateaduse Seltsiga. Üritust toetab Euroopa Liit ja osavõtt on kõigile tasuta.