Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

INFOPÄEV BIOTURVALISUS JA TAUDIENNETUS LOOMAPIDAMISES ! VENE KEELES – Jääb ära!

24. mai 2018

Infopäev jääb ära.

AU.572 BIOTURVALISUS JA TAUDIENNETUS LOOMAPIDAMISES

Toimumisaeg 24.05.2018

Toimumiskoht
Avinurme Puiduait (Avinurme 3, Avinurme Mustvee vald)

Õppetöö toimub vene keeles
(eesti keeles on infopäev kavandatud toimuma sügisel, kuupäev täpsustub)

Ajakava
10:00 – 11:30 õppetöö
11:30 – 11:45 kohvipaus
11:45 – 13:15 õppetöö

Maht 4 akadeemilist tundi

Eesmärk
Bioturvalisuse tagamine farmis

Sisu
Karja tervishoiu üldpõhimõtted
Kuidas kaitsta karja nakkushaiguste sissetoomise eest?
Bioturvalisuse meetmed ja nende rakendamine
Bioturvalisuse protseduurid

Õpiväljundid
Infopäeval osalenu teab, millised on peamised nakkuste karjatoomise viisid ja kuidas neid ennetada. Teab, kuidas hinnata karja tervishoiu seisundit ja rakendada neid teadmisi.

цель
Достижение биобезопасности на ферме

Содержание
Основы здравоохранения стада
Как защитить стадо от проникновения инфекций?
Методы биозащиты и их применение
Процедуры биозащиты

Результат обучения
Участники инфодня знают об основных способах проникновения инфекций на ферму и методах их предотвращения. Знают как оценить состояние здравоохранения стада как применить полученные знания.

Õppejõud

Julia Jeremejeva, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor

Sihtrühm
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Infopäev toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Osalemissoovi korral on kindlasti vajalik eelregistreerumine:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8743&id_ay_toimumine=11326&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl[A]emu.ee

MAK_logo