Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Integreeritud taimekaitse” NB! JÄÄB ÄRA!

10. apr. 2014

Võrumaa

Võru, Tamula Hotell (Vee tn 4, Võru)

Võrumaa

 

NB! Maaülikool annab teada, et 10.04 Võrus toimuma pidanud infopäev „Integreeritud taimekaitse“

jääb osalejate vähese huvi tõttu ära.

 

 

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva 
INTEGREERITUD TAIMEKAITSE                          

Sihtrühm:        põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad 
Maht:                ühepäevane koolitus, 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd


Toimumisaeg ja -koht:    10.04.2014 (neljapäev) Tamula Hotell, Vee tn 4, Võru
                                           

Teemad:

              – Agrotehniliste võtete (mullaharimine, viljavaheldus jm) rakendamine integreeritud taimekaitses
              – Umbrohtude bioloogilised iseärasused ja nende mõju umbrohtumusele ja umbrohutõrjele
               – Pestitsiidide optimeeritud kasutamine lähtuvalt põlluseisundist
               – Veebipõhine taimekaitse nõustamine: I-Taimekaitse umbrohutõrje kasutamine.
               – Enamlevinud teravilja- ja rapsihaigused, integreeritud taimekaitse meetodid nende tõrjeks,
             I-taimekaitse suunised.              
               – Integreeritud  taimekaitse rakendamise hindamine, I-Taimekaitse haigustõrje ja valgemädaniku                             tõrjemudelite kasutamine.                       

                                           

Õppejõud Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonnast: Liina Talgre, dr, teadur ja Enn Lauringson, dr, dotsent,  Eesti Taimekasvatuse Instituudist: teadur Pille Sooväli, dr     

 

Ajakava: 
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 13.15 õppetöö
13.15 – 13.30 paus
13.30 – 15.00 õppetöö
 

Infopäev on sihtrühmale tasuta,
kohtade arv on piiratud.

Vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli
telefonidel 731 3175, 731 3275, 731 3174 
või täites registreerumisvormi kodulehel

    

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit. 


Koolitust korraldab:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
emu.ee">avayl[A]emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu