Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Integreeritud taimekaitse” NB! JÄÄB ÄRA!

20. märts 2014

Põlvamaa

Põlva, Pesa Hotell (Uus tn 5, Põlva)

Põlvamaa

 

NB! Maaülikool annab teada, et 20.03 Põlvas toimuma pidanud infopäev „Integreeritud taimekaitse“ jääb osalejate vähese huvi tõttu ära.


– – –
Eesti Maaülikool korraldab
Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva 
INTEGREERITUD TAIMEKAITSE

                              

Sihtrühm:        põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad 
Maht:                ühepäevane koolitus, 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd


Toimumisaeg ja -koht:    20.03.2014 (neljapäev) Pesa Hotell, Uus tn 5, Põlva
                                                                                       

Teemad:

              – Agrotehniliste võtete (mullaharimine, viljavaheldus jm) rakendamine integreeritud taimekaitses
              – Umbrohtude bioloogilised iseärasused ja nende mõju umbrohtumusele ja umbrohutõrjele
               – Pestitsiidide optimeeritud kasutamine lähtuvalt põlluseisundist
               – Veebipõhine taimekaitse nõustamine: I-Taimekaitse umbrohutõrje kasutamine.
               – Enamlevinud teravilja- ja rapsihaigused, integreeritud taimekaitse meetodid nende tõrjeks,
               I-taimekaitse suunised.              
               – Integreeritud  taimekaitse rakendamise hindamine, I-Taimekaitse haigustõrje ja valgemädaniku                                   tõrjemudelite kasutamine.                       

                                           

Õppejõud Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonnast: Liina Talgre, dr, teadur ja Enn Lauringson, dr, dotsent,  Eesti Taimekasvatuse Instituudist: teadur Pille Sooväli, dr     


Ajakava: 
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 13.15 õppetöö
13.15 – 13.30 paus
13.30 – 15.00 õppetöö
 

Infopäev on sihtrühmale tasuta,
kohtade arv on piiratud.

Vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli
telefonidel 731 3175, 731 3275, 731 3174
 või täites registreerumisvormi kodulehel

    
Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit. 


Koolitust korraldab:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
emu.ee">avayl[A]emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu