Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev – Karja tervis lihaveisekasvatajatele

25. juuli 2018

TÄHELEPANU:  infopäev on edasi lükatud sügisesse!
Infopäev toimub 25.juuli.2018 Olustvere Teenindus ja Maamajanduskooli peahoone aulas.

 

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

Ajakava:

9.45 – 10.15 Kogunemine, registreerimine.

10.15- 11.45 Õppetöö

11.45 – 12.15 Paus

12.15 – 13.45 Õppetöö

13.45 – 14.15 Arutelu, kokkuvõtte.

 

Lektor: prof. Carlo Angelo Sgoifo Rossi. Milano Ülikool, Itaalia.

https://www.researchgate.net/profile/Carlo_Sgoifo_Rossi

Õppe sisu:

Infopäeval osalenu on saanud ülevaate ammlehmade tervishoidu tagavatest aspektidest tema erinevates tootmisetappides (poegimiseelne ja – järgne periood, imetamine, tiinus) sh söötmine, pidamine; tervema ja tugevama vasika tootmisest; bioturvalisusest.

Sihtgrupp:

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

 

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tõend.

 

Vajalik registreerimine,  tähtaeg kuni 23.07.2018 lingil

https://docs.google.com/forms/d/1Nb_XQPyFm84N-L6vvVhzfGTQrmOc5r_0k98sfaRc0UI/

 

MAK_logo