Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Karjamaade rajamine erinevatele loomaliikidele ja karjatamise korraldamine“

8. apr. 2014

Saaremaa

Saarte nõuandekeskus, Tallinna mnt 27, algus 11.00

Saaremaa

Tartumaa põllumeeste liit korraldab 8. aprillil algusega 11.00 Saarte nõuandekeskuses Tallinna mnt 27 tasuta infopäeva „Karjamaade rajamine erinevatele loomaliikidele ja karjatamise korraldamine“

 

Teemad:

  1. Rohusaagi kasutusviiside (niitmine, loomade karjatamine, vahelduv asutus) võrdlus eri aspektidest: agronoomiline, loomakasvatuslik, ökonoomiline. Arengusuunad lähitulevikus.
  2. Looma ja karjamaa vahelised suhted, eri loomaliikide ja vanuserühmade nõuded taimiku koosseisu ja toiteväärtuse osas. Karjamaad mahetootmises.
  3. Karjamaade rajamisviiside (künnipõhine, pindmise harimise järel, otsekülv) võrdlus. Kattevilja mõju taimikule.
  4. Maade (muldade) valik ja seemnesegud eri loomaliikidele sobivate karjamaade rajamiseks: piimakari, lihaveised, lambad, hobused).
  5.  Karjamaade väetamine ja hooldamine külvi- ja kasutusaastatel (s.o. täissaagiaastatel), seostatult keskkonnatoetuste taotlusnõuetega.
  6. Erinevate loomaliikide ja vanuserühmade karjatamine: piimakari (lüpsvad ja kinnislehmad, noorloomad, vasikad), liheveised, lambad, hobused, sead, linnud. Efektiivsed karjatamisviisid (kopli- ja portsjonviisiline), karjamaatarad (sealh. elektritara kasutamine).
  7. Loomade karjatamine liigirikastel säilitamist väärivatel pool-looduslikel rohumaadel: puisniidud, loopealsed ehk alvarid, rannaniidud.
  8. Karjamaade saagi ja majandusliku väljundi mõõtmine ja arvutamine.

 

Lektorid: A. Parol ja R. Viiralt (EMÜ)

 

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955.