Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Keskkonnanõuded põllumajandusettevõtetele ELi uuel eelarveperioodil“.

20. apr. 2015

Järvamaa

Paide kultuurikeskuse õppeklass (ruum 403)

Järvamaa

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 20. aprillil algusega 10.00 Paide kultuurikeskuse õppeklassis (ruum 403) tasuta infopäeva „Keskkonnanõuded põllumajandusettevõtetele ELi uuel eelarveperioodil“.

Teemad; rohestamise nõuded; veeseadusest tulenevad nõuded (sh vee erikasutusluba, kaitsevööndid); jäätmeseadusest ja pakendiseadusest tulenevad nõuded (sh probleemtoode); väetiseseadus, väetise pakendi märgistamine, põhinõuded taimekaitsevahendite turustamisel ja kasutamisel; välisõhu kaitse seadus; nõuded söötade järelvalve valdkonnas; loomade heaolu nõuded (loomade pidamine, kaitse, ehitised); nõuetele vastavuse rikkumiste TOP 2012/2013.

 

Lektorid on Merry Aart ja Indrek Keres.

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955