Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Keskkonnanõuded põllumajandusettevõtetele ELi uuel eelarveperioodil“.

20. mai 2015

Põlvamaa

Pesa hotell

Põlvamaa

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 20. mail algusega 10.00 Põlvas Pesa hotellis tasuta infopäeva „Keskkonnanõuded põllumajandusettevõtetele ELi uuel eelarveperioodil“.

Teemad; rohestamise nõuded; veeseadusest tulenevad nõuded (sh vee erikasutusluba, kaitsevööndid); jäätmeseadusest ja pakendiseadusest tulenevad nõuded (sh probleemtoode); väetiseseadus, väetise pakendi märgistamine, põhinõuded taimekaitsevahendite turustamisel ja kasutamisel; välisõhu kaitse seadus; nõuded söötade järelvalve valdkonnas; loomade heaolu nõuded (loomade pidamine, kaitse, ehitised); nõuetele vastavuse rikkumiste TOP 2012/2013.

Õpetame ka selle aasta otsetoetuste taotlemist.

Lektorid on Merry Aart ja Indrek Keres.

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955