Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Keskkonnanõuded põllumajandusettevõtetele ELi uuel eelarveperioodil“.

24. apr. 2015

Raplamaa

Rapla veterinaarameti saal Kuusiku tee 6

Raplamaa

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 24. aprillil algusega 10.00 Rapla veterinaarameti saalis Kuusiku tee 6 tasuta infopäeva „Keskkonnanõuded põllumajandusettevõtetele ELi uuel eelarveperioodil“.

Teemad; rohestamise nõuded; veeseadusest tulenevad nõuded (sh vee erikasutusluba, kaitsevööndid); jäätmeseadusest ja pakendiseadusest tulenevad nõuded (sh probleemtoode); väetiseseadus, väetise pakendi märgistamine, põhinõuded taimekaitsevahendite turustamisel ja kasutamisel; välisõhu kaitse seadus; nõuded söötade järelvalve valdkonnas; loomade heaolu nõuded (loomade pidamine, kaitse, ehitised); nõuetele vastavuse rikkumiste TOP 2012/2013.

 

Lektorid on Merry Aart ja Indrek Keres.

Soovitav eelregistreerimine ttl[A]kodu.ee või 736 6955