Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Korrektne raamatupidamine on konkurentsivõime aluseks – muudatusi raamatupidamise seadustes“.

2. dets. 2014

Raplamaa

Rapla maavalitsuse suur saal

Raplamaa

2. detsembril algusega 10.00 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Rapla maavalitsuse suures saalis Tallinna mnt 14 tasuta infopäeva „Korrektne raamatupidamine on konkurentsivõime aluseks – muudatusi raamatupidamise seadustes“.

Lektor on Aino Vooro.

Teemad. Muudatustest raamatupidamise toimkonna juhendites, mis puudutavad põllumajandusettevõtteid. Sihtfinantseerimise arvestamine.

Erisoodustused: isikliku sõiduauto kasutamine; sõiduki (k. a traktor) tasuta või soodushinnaga kasutada andmine; laenu andmine; töölähetuse maksustamine; koolituskulud; esinduskulude maksustamine; ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine; töötajate toitlustamisega ja tööriietega seotud kulud; töötajate tervisega seotud kulude maksustamine; kingituste annetuste maksustamine

Palk: keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamine; töötasu osad: põhitöötasu, lisatasud, hüvitised, preemiad, juurdemaksed; töötasu muutmise-vähendamise võimalused; leppetrahv ja trahv töölepingulise suhte korral; bruto- ja netotasu – töötasu arvutamise viisid ja dokumentatsioon; palgapäev; keskmise tööpäeva tasu arvutamine; keskmise kalendripäeva tasu arvutamine; puhkus ja puhkusetasu; kasutamata puhkuse hüvitis – lõpparve; haigushüvitis; keskmise kuutasu arvutamine koondamise puhul; õppepuhkuse tasu arvutamine.

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955.