Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Korrektne raamatupidamine on konkurentsivõime aluseks – muudatustest raamatupidamise seadustes“

17. nov. 2014

Tartumaa

Tartumaa Põllumeeste Liit, Jalaka 48

Tartumaa

17. novembril algusega 10.00 toimub Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis Jalaka 48 Aino Vooro infopäev „Korrektne raamatupidamine on konkurentsivõime aluseks – muudatustest  raamatupidamise seadustes“.

 

Teemad

Muudatustest raamatupidamise toimkonna juhendites, mis puudutavad põllumajandusettevõtteid. Sihtfinantseerimise arvestamine.

Erisoodustused: isikliku sõiduauto kasutamine; sõiduki (k. a traktor) tasuta või soodushinnaga kasutada andmine; laenu andmine; töölähetuse maksustamine; koolituskulud; esinduskulude maksustamine; ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine; töötajate toitlustamisega ja tööriietega seotud kulud; töötajate tervisega seotud kulude maksustamine; kingituste annetuste maksustamine

Palk: keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamine; töötasu osad: põhitöötasu, lisatasud, hüvitised, preemiad, juurdemaksed; töötasu muutmise-vähendamise võimalused; leppetrahv ja trahv töölepingulise suhte korral; bruto- ja netotasu – töötasu arvutamise viisid ja dokumentatsioon; palgapäev; keskmise tööpäeva tasu arvutamine; keskmise kalendripäeva tasu arvutamine; puhkus ja puhkusetasu; kasutamata puhkuse hüvitis – lõpparve; haigushüvitis; keskmise kuutasu arvutamine koondamise puhul; õppepuhkuse tasu arvutamine.