Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Lihaveiste heaolu ja tervishoid“

11. aug. 2017Infopäev  „Lihaveiste heaolu ja tervishoid“

11. august 2017 algusega kell 12.00 Orissaare vallas Tumala külas Kalju talus (praktiline osa), tegevus jätkub kell 15.00 Orisaares Püharisti külalistemajas, Ranna pst 11 ( loeng).

https://www.google.ee/maps/place/Tumala%20%20Saaremaa

Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool korraldab infopäev teemal „Lihaveiste heaolu ja tervishoid“

Käsitletakse lihavestele heaolu laudatingimustes, äsja valminud farmihoones ( erinevate vanusrühmade pidamine ja grupeerimine rühmaaedikutes). Infopäev algab farmis praktiliste näidetega. Seejärel keskendutakse loomatervishoiule – nakkushaiguste profülaktika lihaveisekarjas.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Infopäev on sihtrühmale tasuta. Infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja või isik, kellele on antud kutseseaduses sätestatud alusel ja korras konsulendi kutse või kes tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega. ((Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus. Vastu võetud 28.04.2015 nr 46 RT I, 30.04.2015, 1)

Ajakava:

Infopäeva pikkus 4 akadeemilist tundi.

12.00 -12.15 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv.
12.15 – 14.00 Lihaveiste heaolu laudatingimustes.
14.00 – 15:00 Sõit Orisaarde, kohvipaus Püharisti külalistemaja.
15.00 – 16.30 Nakkushaiguste profülaktika ja tõrjemeetmed.
16.30 – 17.15 Arutelud ja küsimused.

Lektorid:
Kalle Kuusk- Kalju talu peremees, lihaveisekasvataja
Vallo Seera – loomaarst,  loomatervishoiu loengud Olustvere TMK-s.
Marika Oeselg – loomakasvatusõpetaja Olustvere TMK ja loomakasvatuskonsulent

Registreerimine: koolitus@olustvere.edu.ee info tel 513 6242