Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Loomakaitseseaduse rakendamine tapaloomade käitlemisel”

25. jaan. 2013

Lääne-Virumaa

Rakvere, hotell Wesenbergh (aadress: Tallinna tn 25, Rakvere)

Lääne-Virumaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva
LOOMAKAITSESEADUSE RAKENDAMINE TAPALOOMADE KÄITLEMISEL

Sihtrühm                põllumajandustoodete tootmise, toidutootmise või -töötlemisega  tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Toimumisaeg      reede, 25.01.2013

Toimumiskoht      hotell Wesenbergh, aadress: Tallinna tn 25, Rakvere

Maht                      7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

 
Teemad

 • Loomakaitseseadus (ülevaade loomakaitsealasest seadusandlusest, sh EÜ Nõukogu Määrus nr 1099/2009, loomade kaitse kohta surmamisel)
 • Teemaga seonduvad mõisted (toit, värske liha, toiduahel, ohutu toode, liha eetiline kvaliteet, rituaaltapmine)
 • Ohutu toote tagamine lihatööstuses (bioloogilised, keemilised, füüsikalised ohud)
 • Tapaloomade anatoomia ja füsioloogia
 • Tapaloomade stress (loomade kannatused, teadvuselolek, tundlikkus) ja liha kvaliteet ning nendevaheline seos
 • Tapahügieen
 • Isiklik hügieen tapamajas
 • Tapaloomade käitumine
 • Nõuded tapaloomade veol ja kohtlemisel tapamajas
 • Tapaloomade uimastamine (liikumise mehhaanilise piiramise vahendid, elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamine, uimastamise tõhususe hindamine) 
 • Tapaloomade veretustamine (elusoleku tunnuste puudumise hindamine) 
 • Rümpade standardviimistlus 

Õppejõud
Riina Soidla, mag (teh), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor

Ajakava 
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 kohvipaus
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö
 

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis/ 

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.