Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Lüpsikarja fertiilsus, selle majandusliku tasuvuse analüüs”

16. jaan. 2015

Pärnumaa

Pärnu, Hotell Pärnu (Rüütli tn 44, Pärnu)

Pärnumaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.2 raames infopäeva

LÜPSIKARJA FERTIILSUS, SELLE MAJANDUSLIKU TASUVUSE ANALÜÜS

Sihtrühm:  põllumajandustoodete tootmise, toidutootmise või -töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Maht:  7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumisaeg ja -koht: reede, 16.01.2015, Hotell Pärnu, Rüütli tn 44, Pärnu

Õppejõud:  Kalle Kask, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

Teemad

 – Lehma piimatoodang ja selle seos fertiilsusega
 – Kinnisperiood ja selle toime poegimisjärgsele fertiilsusele
 – Sigivusega seotud toitumuslikud faktorid
 – Uuemad diagnostikameetodid poegimisjärgsete sigivusprobleemide teadvustamiseks
 – Sigivusprobleemide analüüs karja tasandil ja nende võimalikud lahendusteed

 

Ajakava

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 kohvipaus
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

 

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine 
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174
või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit. 

 

Infopäevi korraldab:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
avayl@emu.ee">avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56/1
51014 Tartu