Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Lüpsilehmade poegimiseelne ja -järgne tervishoid”

27. sept. 2012

Harjumaa

Laagri, hotell Salzburg (Pärnu mnt 555, Laagri, Harjumaa)

Harjumaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva
LÜPSILEHMADE POEGIMISEELNE JA -JÄRGNE TERVISHOID

Sihtrühm                     põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad
füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Maht                            6 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumisaeg ja -koht                    
27.09.2012 (neljapäev), hotell Salzburg, Pärnu mnt 555, Laagri, Harjumaa

Teemad
– Piimatoodang ja lüpsilehmade fertiilsus
– Kinnisperiood
– Vatsa funktsiooni paremustamine
– Toitumuslikud faktorid
– Kinnisperioodist sõltuvad haigestumised ja nende vältimine
– Mäletsejate ketoos
– Poegimishalvatus
– Vastpoeginud lehma 100 päeva programm 
     
Õppejõud  
Kalle Kask, dr (vet), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

Ajakava
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 kohvipaus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 paus
13.45 – 15.15 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis/

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.