Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Mullaviljakuse säilitamine ja suurendamine”

8. nov. 2013

Valgamaa

Valga, Müllersoni Ärimaja (Vabaduse 26)

Valgamaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames INFOPÄEVA

MULLAVILJAKUSE SÄILITAMINE JA SUURENDAMINE                                                  

Sihtrühm:        põllumajandus-, toidu-  ja metsandussektoris hõivatud isikud
Maht:               ühepäevane koolitus, 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Toimumisaeg ja -koht:  08.11.2013 (reede) Valga, Müllersoni Ärimaja (Vabaduse 26)

Teemad:

  • Huumusbilanss
  • Huumusbilansi arvutamine ja võimalused selle reguleerimiseks
  • Haljasväetiste (erinevad haljasväetiskultuurid, allakülvid, puhaskülvid) kasvatamine mulla omaduste parandamiseks (biomassi moodustamine, toitainete sidumisvõime, mulla füüsikaliste ja bioloogiliste omaduste mõjutamine, mõju järelkultuuride saagikusele ja selle kestus)
  • Vahekultuuride kasvatamine toitainete leostumise vältimiseks põhikultuurist vabal perioodil
  • Erinevate vahekultuuride biomassi moodustamisvõime, toitainete sidumisvõime
  • Integreeritud taimekaitse          

Õppejõud Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonnast: Liina Talgre, mag, teadur ja Enn Lauringson, dr, dotsent       

Ajakava: 
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 13.15 õppetöö
13.15 – 13.30 paus
13.30 – 15.00 õppetöö
 

Infopäev on sihtrühmale tasuta, kohtade arv on piiratud.

Vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli
telefonidel 731 3175, 731 3275, 731 3174 
või täites registreerumisvormi kodulehel

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.
 

Koolitust korraldab:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
emu.ee">avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu