Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev Ohutu töökeskkond (toimub Zoomis)

16. juuni 2023 10:00 - 13:30

Infopäev jääb ära.

Infopäeva sihtgrupp on alustavad ja väiketootjad. Toimub põlvkondade vahetus põllumajandusettevõtetes, algajad ettevõtjad on vaja kurssi viia ettevõttes tehtavate tööde ja masinate ohutusnõuetega ja töötajatele ohutute töökohtade loomisega. Põllumajanduse valdkonna spetsiifiliselt tootjate koolitamist ei toimu. On muudes tootmisvaldkondades, aga mitte põllumajanduses kuna enamike koolitajate jaoks on põllumajandus liiga sptesiifiline valdkond, seega on antud valdkond antud teema osas infolevitamisena katmata. Oluliselt on sagenenud ka tööinspektsiooni ja Maksu – ja Tolliameti kontrollid just töötajatega seonduvatel teemadel. Soovime infopäevaga anda soovitusi ja praktilisi näpunäiteid probleemide vältimiseks, vajaliku ettevalmistuse tegemiseks ning ametkondadega seonduva kontrolli riskide vähendamiseks.

Ajakava:
9.30-10.00 sisenemine Zoomi
10.00-11.30 ettekanne
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 ettekanne

Lektorid:

Lilia Kulli – atesteeritud konsulent,majandustegevuse registris (MTR) registreeritud töötervishoiuteenuste osutaja, selleks läbitud 2012-2013. aastal tööhügieeniku akadeemiline koolitus Tallinna Tehnikaülikoolis ning igaaastaselt täiendõppekoolitused, nõustatud põllumajandusettevõtjaid töötingimuste parandamisel, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite mõju vältimisel või vähendamisel, ning töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel, töökeskkonna füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite väljaselgitamisel riskianalüüsi käigus ning nende võimalikku mõju töötaja tervisele;

Triin Luksepp – maamajanduse konsulent, haridus EMÜ maamajandusliku ettevõtlus ja finantsjuhtimine. Lisaks läbinud erinevaid ettevõtte juhtimise ja finantsalaseid täiendkoolitusi. Tegelenud tootjate põllumajandusliku finantsalase nõustamisega 2007.aastast. Osalenud erinevatel põllumajandusalastel koolitustel lektorina. Igapäevaselt tegeleb investeeringu – ja laenuprojektide nõustamise ja elluviimisega ning põllumajandustootjatele raamatupidamisteenuse osutamisega. On nõustanud põllumajandusettevõtjaid töölepingutega ja Maksu – ja Tolliameti poolsete töötajatega seonduvate kontrollide osas.

Infopäev on osavõtjatele tasuta.

Korraldaja Maaelu Edendamise Sihtasutus

Infopäev toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse maakondliku ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit.

MAK_logo