Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev: Pakendid, pakendijäätmed ja jäätmekäitlus

17. veebr. 2023 10:00 - 14:45

Toimumise aeg: 17. veebruar 2023

Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool (TEKO) (aadress: Majaka 2, Tallinn,  11412)

Infopäeva pikkus: 5 akadeemilist tundi

Osalemine infopäeval on TASUTA, aga väga oluline on registreerimine SIIT LINGILT.

 

Seoses Ringmajanduse strateegiale üleminekuga ning muude, eriti plasti ja pakendeid puudutavate regulatsioonidega, on vajadus infopäeva järele, kus on võimalus saada ülevaade pakenditega toimuvast turul ning kuulata ka praktikutelt uusi tehnoloogiaid, võimalusi tulevikuks.

Teada on, et endiselt osa ettevõtjatest ei täida riigi poolt seatud kohustusi. Selleks, et tagada pakendijäätmete taaskasutamise kohustus ja pakendiaktsiisi seaduse täitmine, on vajalik tegeleda järjepideva teavitustööga. Kuna pakendite teema haakub keskkonnakaitse funktsiooniga, on eriti tähtis, et kõik ettevõtjad, kes pakendeid tekitavad või maale toovad, oleksid kehtiva seadusandluse ja kohustustega kursis.

Oleme alustanud infopäevade sarjaga, et saada aegrida selles teemas tegelikult toimuvast. See on väga oluline info, sest läbi laiendatud tootjavastutuse põhimõtte pakendiettevõtetele (kelleks on ka kõik toidutööstused), läbi potentsiaalse EL plastimaksu, rakenduvad ettevõtetele otsesed kulud. Samas on hinnanguliselt ca 30% on pakendite salaturg ja meil on vaja infot, kas riigi järelevalve suudab garanteerida meile ausa ja konkurentsivõimelise turu pakendite ja jäätmete valdkonnas.

Infopäeval tutvustatakse pakendid ja pakendijäätmealast seadusandlust, käsitletakse pakendiettevõtjate kohustusi pakendite ja pakendijäätmete käitlemisel ning järelevalvet, samuti antakse ülevaade sellekohasest statistikast.

Infopäeva teemad on:

  • Pakenditega seotud seadusandluse tutvustamine
  • Pakendite ja pakendijäätmete käitlemist iseloomustav statistika;
  • Kontroll pakendiettevõtjate üle ja selle statistika ;
  • Pakendi rollist toiduaine- ja joogitööstuses, ringlussevõtust

 

 

PÄEVAKAVA

Moderaator: Sirje Potisepp

9:30 – 10:00       Tervituskohv

10:00 – 11:00     Ülevaade keskkonnaalastest pakendeid puudutavatest uutest sätetest

Kaupo Heinma Keskkonnaministeeriumi   asekantsler

11:00 – 11:30     Pakendite ja pakendijäätmete käitlemist ja kontrolli iseloomustav statistika

Irina Kopõlova Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna juhtiv maksuaudiitor

11:30 – 12:00    Kontroll pakendiettevõtjate tegevuse üle

Rene Rajasalu Keskkonnaameti tootjavastutuse töörühma juht, peainspektor

12:00 – 12:45     LÕUNA

12:45 – 13:15    Eesti pakendite tootjavastutus võrdluses teiste riikidega

Joachim Quoden Extended Producer Responsibility Alliance (Expra) juhataja

13:15 – 13:45     Ülevaade ringlussevõtust, probleemidest ja kitsaskohtadest

Alder Harkmann Eesti Pakendiringluse juhatuse liige, ERMEL juhatuse liige

13:45 – 14:15     Pakendite korduskasutusest Pandipakendi näitel

Kaupo Karba Eesti Pandipakend OÜ tegevjuht (kaupo@eestipandipakend.ee)

14:15 – 14:35 Hästi hallatud pakendimaterjali info – lihtne pakendiaruandlus
Tiina Aas
Tooteinfokeskkonna Productinfo24.com juhatuse liige

14:35 – 14:45 Päeva kokkuvõte

*korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel programmi muudatusi

 

Juhime korraldajatena tähelepanu, et väga oluline on, et kui olete infopäevale registreerinud, tuleksite ka kohale või annaksite teada mittetulemisest!

Registreerimine lõppeb kaks päeva enne üritust või kui kohad saavad täis.

Lisainfo:  liina@toiduliit.ee, tel. +372 6484978