Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Põllukultuuride kasvatus”

15. nov. 2012

Järvamaa

Paide, Nelja Kuninga Hotell, (aadress: Pärnu tn 6, Paide)

Järvamaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames  infopäeva

PÕLLUKULTUURIDE KASVATUS

Sihtrühm        põllumajandustoodete tootmise, toidutootmise või -töötlemisega või metsa
                          majandamisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Maht                 6 akadeemilist tundi

Toimumisaeg ja -koht
15.11.2012 (N), Nelja Kuninga Hotell, (aadress: Pärnu tn 6) Paide

Teemad:
– Mullaviljakuse säilitamine ja suurendamine (muldade kasutussobivus ja viljakus ning mullaviljakuse
  säilitamise ja suurendamise võtted erinevates maakondades);
– Toitained ja nende ringe mullas (taimetoiteelementide üld- ja aktiivbilanss, muldade väetistarve,
  väetiste efektiivsus ja väetamise agromajanduslikud printsiibid);
– Elementide roll taime arengus (taimetoiteelementide roll põllu- ja aiakultuuride saagi ja selle
  kvaliteedi seisukohalt);
– Haljasväetised, kompostid jt maheviljeluses väetistena lubatud ained (muldade huumusbilanss,
  orgaanilised väetised – sõnnik, haljasväetised, kompostid jt)

Õppejõud
Hugo Roostalu, knd (pm), Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Mullateaduse ja agrokeemia osakonna emeriitprofessor

Ajakava
10.00-11.30 õppetöö
11.30-12.00 kohvipaus
12.00-13.30 õppetöö
13.30-13.45 paus
13.45-15.15 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud, VAJALIK EELREGISTREERIMINE maaülikooli avatud ülikooli
tel 731 3175; 731 3174; 731 3275 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis/

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.

 
Koolitust korraldab:
Eesti Maaülikooli Avatud ülikool
Tel 731 3175, 731 3174, 731 3275
avayl@emu.ee
http://www.emu.ee/avatud
Kreutzwaldi 56-304, 306
51014 Tartu